Dersom barnet stadig kaster opp, gråter, mistrives, og ikke legger på seg kan det tyde på gastroøsofageal refluks. Da lekker mageinnholdet tilbake i spiserøret fordi magesekken ikke fungerer normalt.

Ved gastroøsofageal refluks lekker mageinnholdet tilbake i spiserøret fordi muskelen ved inngangen til magesekken ikke fungerer normalt. Tilstanden er ikke uvanlig i barnets første leveår og starter gjerne når barnet er noen uker gammelt.

Symptomene er stadig oppkast – av og til med blodspor – gråt og mistrivsel, og etter hvert manglende vektøkning. De fleste barn blir bra av seg selv i løpet av det første leveåret.

Hva kan jeg gjøre?
Du kan prøve å la barnet sove i en annen stilling. Avhengig av alder kan barnet kanskje få sitte mer. Hvis barnet spiser fast føde, kan du prøve å øke mengden fast føde og redusere væskemengden.

Når bør jeg kontakte lege?
Kontakt lege hvis du tror barnet kan ha gastroøsofageal refluks. Hvis det er blod i oppkastet, eller hvis barnet får problemer med pusten, ring lege med en gang.

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Helge Michalsen

Hva synes du om artikkelen?  
DEL
Forrige artikkelSeboréisk eksem – et flassende utslettet
Neste artikkelInvaginasjon