Sist oppdatert: 28. januar 2005

 • Vi venter lenger enn noen gang med å få det første barnet. Gjennomsnittsalderen ved første fødsel er 27,9 år.
 • Gjennomsnittsalderen for alle fødende er 30,1 år, og fedrene er gjennomsnittlig tre år eldre.
 • Gifte foreldre er eldre enn samboende foreldre ved det første barnets fødsel.
 • Fruktbarhetstallene for kvinner under 25 år har sunket dramatisk de siste årene, mens for aldersgruppen mellom 35 og 40 år er de høyere enn noen gang. 
 • Nesten like mange kvinner får barn i 30-35 årsalderen som i 25-30 årsalderen. 
 • Fremdeles får flest kvinner barn når de er mellom 25 og 30 år gamle. 
 • 41,1 prosent av barna er nummer én i søskenflokken, 36,2 prosent er nummer to, 16,5 nummer tre og bare 6,1 er nummer fire eller mer.
 • 43 prosent av gifte foreldre får to barn, men også stadig flere samboere får to barn.
 • Fem av seks barn under 18 år bor sammen med søsken.
 • Antallet barn som kun har helsøsken, har falt med hele seks prosent siden 1989 og er i dag 85 prosent. 15 prosent av barna bor sammen med halvsøsken. 
 • Tre av fire barn bor sammen med begge foreldrene.

Statistikken er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Tallene gjelder for 2003 og enkelte er status per 1. januar 2004.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?