BabyOppdragelse6-12 måneder: Den spede start på barneoppdragelsen

6-12 måneder: Den spede start på barneoppdragelsen

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Kjersti Lundemo 525 Sist oppdatert 21.12.10

Når barnet begynner å bevege seg på egenhånd blir verden straks et farlig sted, og du må beskytte barnet så godt du kan mot farene som lurer der ute. Likevel vil både hukommelse og forståelse begrenser nytten av å ”lære” barnet grensesetting i denne alderen.

Mange foreldre vil nå introdusere ordet ”nei” for å vise barnet at noen ting er farlige å røre. Det beste er imidlertid å rydde unna gjenstander som kan være farlige for barnet, og ting du er redd for at barnet kan ødelegge.

Både hukommelse og forståelse begrenser nytten av å ”lære” barnet hva som er lov og ikke i denne alderen. Det er mye bedre å legge til rette for at barnet kan utforske sine omgivelser på en trygg måte enn hele tiden å måtte begrense barnets aktiviteter. Det vil gi bedre trivsel både for store og små. Husk at du må være i forkant – barnet kan godt overraske deg ved å mestre mer enn du forventer, og ved å komme til på steder som du trodde var trygge.

Tilpasning til livet i familien
Frem til nå har familielivet i stor grad vært lagt opp rundt den lille babyens behov og rutiner, og slik skal det være de første månedene. Men nå skal barnet så smått også begynne å tilpasse seg familiens rutiner og alminnelige regler for oppførsel. Et barn som har lagt seg til den vanen å kaste koppen sin på gulvet ved hvert måltid, bør få reaksjoner på at dette ikke er greit, både ved at du sier ”nei” og tar tak i barnets hånd når det er i ferd med å kaste, eller setter koppen lenger unna barnet. Når du så smått begynner med litt oppdragelse av denne typen, er det viktig at du hele tiden tenker etter hva barnet kan være i stand til å forstå av slike reaksjoner. Det kan også være nyttig å tenke på at det er forskjell på barnets ønsker og barnets behov. Det er din jobb å ivareta barnets behov, men det betyr ikke nødvendigvis at alle ønsker skal oppfylles.

Gode vaner kan legges tidlig
Et område hvor det av og til kan være behov for oppdragelse, selv før ettårsdagen, er nattesøvn. Det er ikke sikkert at barnet ditt har greid å finne en god døgnrytme på egen hånd. Det kan etter hvert bli slitsomt både for barnet og resten av familien. Barnet trenger da din hjelp. Det hjelper ofte å legge til  rette for koselige, faste rutiner i forbindelser med legging. Etter hvert vil barnet kjenne igjen rutinene og skjønne at det er leggetid. Søvnvansker og leggetid kan være et problemfylt område i en del familier, så jo tidligere du får inn gode vaner, jo bedre er det. Gode rutiner rundt leggetid er viktige i mange år fremover, selv om innholdet i rutinene og ritualene selvsagt forandrer seg med barnets alder.

Andre barn
Det er for tidlig å snakke om at barn leker sammen i denne alderen, men du vil merke at barnet ditt er interessert i andre barn, og du kan se parallell-lek, det vil si at barn leker ved siden av hverandre, men holder på med sine egne ting.  En mer avansert form av dette er at de leker ved siden av hverandre, men viser at de er oppmerksom på og interessert i barnet som sitter ved siden av dem.

Se på noe sammen!
Når barnets oppmerksomhetsspenn øker, kan du etter hvert prøve å finne situasjoner hvor du og barnet kan se på noe sammen, det kan for eksempel være en leke, et bilde på veggen eller et lys. De fleste foreldre gjør dette helt naturlig. Det kalles triangulering, det vil si at du bringer et tredje element inn i samspillet mellom dere.

Før barnet er ett år gammelt, er det ikke så lett å få det til å se på noe ved at du peker på det. Det beste er at du er oppmerksom på hva barnet viser interesse for. Så kan du snakke med barnet om det dere ser på. Barnet vil da vekselvis se på deg og på gjenstanden dere snakker om. Slik skapes gode felles opplevelser som gjør at barnet stadig erfarer og lærer noe om omgivelsene.

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Henning Rye dr.philos. og spesialist i klinisk psykologi

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: