BabyMan kan ha et veldig godt liv uten syn

Man kan ha et veldig godt liv uten syn

Illustrasjonsfoto: Crestock
Av Maren Eriksen 2430 Sist oppdatert 17.04.13

Barn som ikke ser, har ofte andre uttrykksformer og signaler enn seende barn. Et synshemmet barn kan reagere med å snu hodet bort fra foreldrene, noe som kan oppleves som avvisning. Men i realiteten er dette én av barnets måter å vise sin oppmerksomhet på – fordi de lytter til det foreldrene sier og gjør, forklarer synspedagog Anne Mohn Lian ved Statped Sørøst, fagavdeling syn.

– Synet har stor betydning for det tidlige samspillet mellom foreldre og barn. For foreldre kan særlig mangelen på øyekontakt være sår. Men blikkontakt og smil kan i samspill med synshemmede barn erstattes med nærhet, fysisk kontakt og stemmebruk, forklarer Anne Mohn Lian.

Få barn blir født blinde, men det er ikke så uvanlig å bli født med en eller annen form for synshemming. Noen ganger oppdager man barnets synshemming tidlig, for eksempel om barnet er født med grå stær, eller det er misdannelser i øynene. Andre ganger tar det lenger tid. Manglende blikkontakt er ett av de tidligste tegnene, og blir som regel oppdaget av foreldrene eller helsestasjonen.

Les også: May Iren får ikke blikkontakt med sønnen

Dette er Statped

En nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet.

Spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Statpeds tjenester kan medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Kilde: Statped.no

For mer informasjon se også sansetap.no

– Jo tidligere det oppdages, jo fortere kan en komme i kontakt med hjelpeapparatet og få den hjelpen og støtten man trenger, enten det gjelder et blindt eller sterkt svaksynt barn, sier Mohn Lian.

Synet er en komplisert og sammensatt sans som har mange delfunksjoner – blant annet skarpsyn, sidesyn, fargesyn og kontrastsyn. Det er store variasjoner i både synsfunksjon og hvordan synet blir brukt. Synsdiagnosene er mange, og selv personer med samme synsdiagnose har ofte ulik synsfunksjon. Noen trenger mye lys for å se best mulig, andre er lysømfintlige og ser lite eller ingenting om lyset blir for sterkt.

– Dagsformen kan også påvirke hvor mye barnet ser. Det kan gjøre det vanskelig å stille realistiske krav, forklarer Mohn Lian.

Tøft for foreldrene
De fleste foreldre får en reaksjon når de får beskjed om at barnet har en synsnedsettelse, og mange må gjennom en sorgprosess. Bekymringene for framtiden og spørsmålene er mange.

– De fleste vet lite om synsnedsettelser og om hvilken hjelp barnet vil trenge. Når alvorlig synshemming avdekkes, skal pp-tjenesten kobles inn. Dersom de ikke har god nok kompetanse på området, søkes Statped om tjenester. Vi kommer gjerne inn tidlig og veileder foreldrene. Dessuten arrangerer vi kurs slik at de kan møte andre foreldre i samme situasjon. Når den tid kommer, gir vi opplæring og kurs til personell i barnehage og skole også, forklarer Anne Mohn Lian.

Hun forteller at samarbeidet er tett og varer over tid. Jo dårligere barnet ser, jo mer veiledning har foreldre og nettverket rundt behov for.

Les også: Ikke bare øyet som ser

Utfordrende å være synshemmet
Utrolig mye av det du gjør hver dag er avhengig av synet. Kan man ikke se, må det meste læres på en annen måte. Det kan være både tidkrevende og slitsomt. Svaksynte og blinde har utfordringer man gjerne ikke tenker på.


– Barn lærer mye av å se på hverandre. De ser hvordan barnet ved siden av bygger med klosser, og imiterer eller kopierer. Hvordan skal du for eksempel leke butikk når du aldri har sett det som foregår i en butikk? Mange seende barn leker ting de har sett på tv eller på teater. Synet brukes til det meste. Synshemmede barn opplever en annen virkelighet. Vi ser ofte at de leker ut fra hørselserfaringer, sier Mohn Lian.


Det er også slitsomt å ikke se, eller bare se litt. Barnet blir avhengig av å bruke de andre sansene som hørsel og følesansen.


– Å ikke se er en kjempeutfordring. Derfor er det viktig å få hjelp og støtte tidlig, råder hun.


Les også: Ta på meg!


Henger godt med, og trenger ikke forskjellsbehandling
Synshemmede barn kan ha en forsinket motorisk utvikling i forhold til barn som ser normalt. Kanskje ikke så rart – mye av motivasjonen for å krabbe eller gå er jo å nå fram til nettopp den leken der borte, eller til mamma eller pappa. Om man ikke ser, er heller ikke den gulroten til stede. Men selv om det går litt langsommere de første årene, tar de fleste det fort igjen.


Språklig og intellektuelt henger de fleste like godt med som seende. Likevel opplever mange å bli behandlet annerledes.


– Alle barn trenger erfaringer, også de som ser dårlig. Og de må, som alle andre, få erfare å gå på trynet en gang imellom. Men det bør ikke bli for mye som går galt. Synshemmede barn må få hjelp til det de trenger, men det er ingen grunn til å sy puter under armene på alle som ikke ser så godt, sier Mohn Lian.


Les også: Barn i balanse


Trenger litt mer tid og forberedelser
Anne Mohn Lian forteller at svaksynte barn må få god nok tid når de skal se på for eksempel bilder. Det kan nemlig ta noe mer tid å få med seg ting når synet ikke samarbeider. Det betyr ikke at barnet ikke kan se det, men at det tar lengre tid å få med seg alle detaljene.


Synshemmede barn må også stole mer på andre sanser. Noen tror kanskje at de andre sansene blir sterkere når én sans forsvinner, men det stemmer nok ikke. Likevel kan barna gjennom stimulering og erfaring utvikle og utnytte de andre sansene bedre. Et synshemmet barn er avhengig av informasjon fra hørselen. Ved å bruke den aktivt, hører man gjerne også mer.


De fleste barn med synsnedsettelse blir fort trygge i hjemmet og andre miljøer der de ferdes ofte, men trenger å bli vist rundt noen ganger på nye steder.


– Noen bygger om huset slik at det ikke er trapper, men også blinde barn må lære seg å gå i trapper. Og det går fint. Men det er klart – mange bruker nok trappegrindene lenger med et synshemmet barn i hus, sier Anne Mohn Lian.


Et ryddig hus er også å foretrekke for å minimere risikoen for at barnet går på ting eller snubler, men det er slett ikke nødvendig å løpe foran og fjerne alt som kan komme i veien. Det er heller ikke lurt å flytte rundt på ting, men la dem ha sin vante plass.


Også når det kommer til mat, er det viktig å forberede barnet litt. Mye av matopplevelsen skjer jo via synet, og det kan være skummelt å få noe ukjent inn i munnen sin helt plutselig.


– La barnet lukte på maten, forklar hva det er, og kanskje la barnet ta på den. Det er kjempeviktig å alltid forberede barnet på det som kommer, ellers kan det bli skeptisk til å prøve noe nytt, sier hun.


Les også: Syn og språk i fokus på fireårskontrollen


Synshemmede har mange muligheter
Selv om mennesker som er blinde eller svaksynte ikke kan velge og vrake mellom like mange yrker som andre, er det mange utdanningsmuligheter. Og om barnet ikke vil vokse opp til å bli pilot, så kan det kanskje bli jurist eller psykolog, for eksempel?


Den teknologiske utviklingen er til stor hjelp for synshemmede – både når det gjelder barnehage, skole, fritid og arbeid.


– Men det er klart, selv om teknologien er kommet langt, og hjelpemidlene er gode og varierte, er det en utfordring å være synshemmet, forteller Anne Mohn Lian.


Les også: – Vi synes Martine er helt perfekt


Norges Blindeforbund

Barne- og ungdomsavdelingen i Norges Blindeforbund tilbyr fritidstilbud til blinde og svaksynte barn og unge.- Synshemmede barn og unge er integrert i vanlig skole, men mange av de unge føler seg isolert fra et fellesskap med andre synshemmede. Fritidsaktiviteter er i stor grad basert på seendes premisser, noe som fører til at synshemmede ofte har vanskelig for å kunne delta i disse aktivitetene. Våre tilbud er tilrettelagt for alle, heter det på blindeforbundet.noOrganisasjonen arragerer leire, turer og ulike aktiviteter for barn og unge fra hele landet, både sommer, høst og vinter.Se blindeforbundet.no for mer informasjon.

Det sosiale er ofte det vanskeligste
Å være synshemmet har begrensninger når det gjelder lek og sosiale aktiviteter. Synshemmede barn får ikke de samme erfaringene som andre barn, og leker kan bli annerledes.


– Små barn tenker kanskje ikke så mye over at eksempelvis lille Mathilde ikke ser så godt. De sosiale utfordringene blir ofte større når hun blir eldre. Det er viktig å finne noen aktiviteter som hun liker å gjøre, og som er gøy for andre å være med på, sier Mohn Lian.


Hun forklarer at det er viktig at barnet blir oppfattet som alle andre barn, og at man ikke bare ser synshemmingen.


Ingen er like
Kan et synshemmet barn løpe? Javisst. Men da må det vite at det ikke er noe i veien. Barna klarer ofte mer enn vi tror.


– Alle barn er forskjellige, og alle har mange muligheter. Men det er viktig med tilrettelegging når man har en synsnedsettelse, avslutter Anne Mohn Lian.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: