Sist oppdatert: 28. januar 2005

Barnets sanser er vid åpne helt fra fødselen av. Lys, skygge, farger, former, lukter og bevegelser knytter seg til opplevelsen av ansikt, hår, stemme, følelsen av å bli tatt på, tatt opp og holdt, få mat og bli stelt med.

Det er i dette fellesskapet barnet ditt begynner å lære om omverdenen og sitt forhold til den. Derfor trenger det å oppleve nærhet og kontakt ved å bli tatt opp, snakket til, kost og lekt med osv. Slik lærer barnet å bli kjent med deg og andre omsorgspersoner, og du lærer å kjenne barnet, dets reaksjoner og behov.

Gjennom sine daglige erfaringer lærer barnet ditt gradvis å gjenkjenne dine og andre familiemedlemmers samværsmåter. Det får etterhvert forventninger om hvordan et er å være sammen med hver enkelt; f.eks. hvem som gir mat og hvordan, hvem som leker og prater med det, og på hvilke måter. Når barnet er noen måneder gammelt, er det også i stand til å fornemme og gjenkjenne dine og andre omsorgspersoners følelser. Det merker fort humørsvingninger, om situasjonen er hektisk eller rolig og om måten å opptre på er irritabel eller kjærlig. Hver person fremtrer for barnet med sine karakteristiske væremåter. Personer i en familie blir derfor ikke bare gjenkjent på grunn av utseende og stemme, men også ut fra alle de små nyanser hver enkelt har i sin måte å være sammen med barnet på.

Etterhvert lærer også barnet å gjenkjenne omgivelsene. Først gjenkjenner det de nære ting som sengen, lekene det bruker, rommet det stelles og sover i, og etter hvert andre rom og ting i disse. Den nære omverden nedfeller seg i barnets hukommelse, og det danner seg forestillinger om personer og ting. Etter hver kan det forholde seg til en stadig mer kjent og forutsigbar verden. Når kontakten med foreldre er stabil, omsorgsfull og imøtekommende, utvikler barnet en følelse av tilknytning og trygghet.

Hva er samspill?

Kilde: "Foreldre-barn-samspill: En veiledning til foreldre".

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelOppussing av hus og barnerom
Neste artikkelDen internasjonale jordmordagen
DEL