Sist oppdatert: 28. January 2005

Det er heldigvis relativt få nyfødte som har noen medfødte feil eller sykdommer. Men ofte vil mødrene være engstelige for at det er noe i veien med barna. Det er da bedre å spørre jordmor eller lege om det er noe galt i stedet for å engste seg unødig. Etter hjemkomsten fra fødeavdelingen føler mange mødre seg usikre både når det gjelder stell, ernæring o.a. Ofte vil helsesøsteren kunne gi veiledning og gode råd. Som regel foretar hun også hjemmebesøk.

Det er ønskelig at alle spebarn blir kontrollert regelmessig på en helsestasjon. Ved kontrollen blir barnet målt og veid for å se om det har vokst normalt og økt passe i vekt. Videre blir barnet undersøkt for å finne ut om det er friskt, og det blir gitt råd og veiledning angående ernæring og stell. Dessuten blir det gitt nødvendige vaksiner.

Helsestasjonene har ikke som oppgave å behandle syke barn. Hvis det derfor blir funnet noe galt hos barnet og det trenger legebehandling, blir det vanligvis henvist til annen lege for nærmere undersøkelse og behandling. I det første halvåret bør kontrollen skje en gang i måneden, andre halvår gjerne noe sjeldnere.

En mor har så mange spørsmål, særlig hvis det er første barnet, men det er fort å glemme dem ved kontrollen. Det kan derfor være en fordel å notere ned spørsmålene.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelErnæring – for tidlig fødte
Neste artikkelSøskensjalusi – en hverdagslig ting
DEL