Gulsott hos nyfødte er veldig vanlig, og enda vanligere hos premature enn hos barn som er født rundt termin. Som oftest er gulsotten mild og forsvinner av seg selv, men noen barn trenger lysbehandling.

Gulsott kommer som regel andre eller tredje levedøgn hos friske nyfødte. Toppen nås når barnet er 4-5 dager gammelt. Ifølge helsenorge.no rammer gulsott så mange som rundt 70 av 100 spedbarn. Dersom barnet er prematurt, rammer det omlag 80 av 100.

Hva er gulsott?
Gulsott oppstår når det er for mye av stoffet bilirubin i barnets blod. Dette er et overgangsfenomen og skyldes blant annet at barnets lever nå må utføre de oppgavene som mors lever tok seg av i fosterlivet. Bilirubin lages naturlig i kroppen når røde blodceller brytes ned. Leveren vil vanligvis omdanne bilirubin til en form kroppen kan kvitte seg med, men noen ganger er det slik at kroppen produserer mer bilirubin enn kroppen kan håndtere.

Symptomer på gulsott
Nyfødte babyer som har gulsott kan få et gulskjær
– i huden
– på det hvite i øynene
– på innsiden av munnen

Babyer med alvorlig gulsott kan også:
– spise mindre enn normalt
– virke mindre våkne og være mer vanskelige å vekke
– gråte høyere enn vanlig
– virke slappe

Hvordan måles gulsott?
Det er ikke alltid like lett å se om barnet har fått gulsott. Spesielt vanskelig er det dersom barnet har mørk hud. Legen vil derfor se på øynene og i munnen for å se om det kan være gulsott. Barn med mørk hud må screenes for gulsott ved ett døgns alder og ved utskrivning. Dersom det er symptomer, må det undersøkes tidligere.

På sykehuset brukes et apparat som kalles bilirubinometer for å måle nivået av bilirubin i huden. Det er også mulig å ta en blodprøve av barnet for å sjekke mengden bilirubin i blodet. Dette gjøres spesielt om tallene målt med bilirubinometer fra huden er høye, og for å sjekke at nivåene går ned etter at barnet er utskrevet fra sykehus. Etter at et barn har avsluttet lysbehandling, må det ha to påfølgende blodprøver med uendret eller fallende bilirubinnivåer før en kan avslutte målingene.

Hvorfor øker det mer hos noen nyfødte?
Noen ganger kan årsaken til gulsott være det som kalles uforlikelighet mellom mors blod og barnets blod, altså at mor og barn har ulik blodtype. (Rhesus – eller AB0-uforlikelighet)

Også arvelige faktorer kan spille inn. Dersom et søsken hadde høyt nivå av bilirubin, og særlig hvis det fikk behandling for gulsott, er sjansen større for at også neste barn får gulsott.

Behandling
De aller fleste vil ikke trenge behandling for gulsott – det går som regel over av seg selv i løpet av en uke eller to. Det er likevel greit at foreldre følger godt med barnet, og ser etter om det får noen endringer i gulsott eller atferd. Blir barnet synlig gulere etter at dere har kommet hjem, må dere ta barnet med tilbake til barsel for å måle bilirubin. Spesielt viktig er dette dersom barnet blir påfallende slapt og ikke vil ta brystet, eller dersom det blir urolig/irritabelt.

Det er barselposten (eller i noen tilfeller nyfødtposten) som står for oppfølgingen av nyfødte med gulsott de to første leveukene. Dersom barnet forblir synlig gult også etter to-tre uker, bør dere spørre om råd på helsestasjonen. Søk også hjelp dersom barnets avføring mister fargen og blir hvitlig/grålig, for det bør utredes snarest mulig.

Det er viktig at barnet får i seg nok væske. Dette kan være med på å bryte ned bilirubin i kroppen til babyen. Brystmelk blir regnet som den beste maten for barnet. Noen ganger kan morsmelk gjøre at gulsotten forverres. I slike tilfeller kan det for en kort tid bli anbefalt at barnet i stedet får morsmelkerstatning. Start likevel ikke slike tiltak uten at det er avtalt med helsepersonell.

Lysbehandling fungerer godt mot gulsott. Babyen plasseres da i en barneseng under synlig, blått (eventuelt grønt) lys. Barnet må her ligge mest mulig nakent, og det vil få øynene tildekket for å beskytte dem. Varigheten på behandlingen varer fra noen timer til noen dager. Lyset hjelper da barnet med å bryte ned bilirubinen.

Det finnes også fiberoptisk lysbehandling. Da blir barnet pakket inn i et teppe laget av et materiale som inneholder optiske fibre. Lys skinner ned gjennom disse fibrene, og påvirker bilirubin i babyens blod på samme måte som ordinær lysbehandling.

Hvorfor er det viktig at ikke bilirubin-nivået blir for høyt?
Ved for høyt nivå, kan barnet få hjerneskade. Det kan føre til hørselstap, lærevansker og forsinket utvikling. Heldigvis er dette svært sjelden i dag.


­
Kilder:
Spedbarnsboken
Helsenorge.no
Gulsott hos nyfødte – en orientering til foreldrene, utgitt av Interessegruppen for nyfødtmedisin i Norsk Barnelegeforening
Bilirubinskjema, norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?