Er du gravid eller nettopp født, og bekymret for koronavirus? Her får du svar på spørsmålene du lurer på.

Hvor farlig er koronaviruset for gravide og nyfødte?

Det er lite som tyder på at gravide har høyere risiko for alvorlig sykdom dersom de blir smittet av koronaviruset. Det er heller ikke vist at covid-19 i svangerskapet øker risiko for spontanabort eller for tidlig fødsel. Gravide med kroniske sykdommer eller svangerskapskomplikasjoner har som regel heller ikke høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Visse tilstander og sykdommer kan likevel gjøre at du har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 uavhengig av graviditeten. Du bør snakke med legen din og avklare risiko i din situasjon.

Relativt få spedbarn har fått bekreftet koronasmitte. De som har vært smittet, har hatt mild sykdom.

Slik forebygger du smitte

For å forebygge smitte bør du følge samme råd som befolkningen for øvrig, det vil si god håndhygiene, å holde avstand og holde deg hjemme om du er syk. Les mer om hvordan forebygge smitte på helsenorge.no. Alle gravide i 2. og 3. trimester anbefales sesonginfluensavaksine. Er du i 1.trimester og har risikofaktorer, anbefales også sesonginfluensavaksine.

Dersom du har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner bør du diskutere med legen din om det er grunn til å være ekstra forsiktig.

Kan gravide gå på jobb som normalt?

Har du økt risiko, kan du snakke med legen din om behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Du trenger ikke sykemelding med mindre det ikke er mulig å tilrettelegge din arbeidssituasjon. Jobber du som helsepersonell bør du avklare med arbeidsgiveren din at du ikke behandler personer med mulig koronavirussykdom (covid-19-sykdom). Dette for å være føre-var.

Følg svangerskapsprogrammet som normalt

Tilbud om svangerskapskontroll i helsestasjonen og hos fastlege skal opprettholdes med normal aktivitet. Helsemyndighetene anbefaler deg å følge avtaler du allerede har med din jordmor eller lege. Kontakt jordmor eller fastlege når du oppdager at du er gravid, og følg det anbefalte basisprogrammet for svangerskapskonsultasjoner. Les mer om svangerskapskontroller på helsenorge.no. Du bør alltid ta kontakt utenom avtalt tid, dersom du er bekymret for deg selv eller barnet i magen.

Slik forebygger du sykdom og skade hos fosteret:

  • Avstå fra alkohol, tobakk og andre rusmidler.
  • Bruker du legemidler, bør du rådføre deg med legen din.
  • Ta kosttilskudd med folat (folsyre) når du planlegger å bli gravid, eller så fort du oppdager graviditeten.
  • Sjekk behovet for andre tilskudd av vitaminer og mineraler som for eksempel D-vitamin, jod, og omega 3-fettsyrer.

Mer om kosthold for gravide på helsenorge.no

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet eller føler meg syk?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, mistanke om at du er smittet av koronavirus, eller vært i nær kontakt med en som er påvist smittet, er det viktig at du kontakter helsetjenesten i forkant av avtalte kontroller for å avklare hvordan disse kan gjennomføres. Vanlige symptomer på covid-19 er hoste, feber og kortpustethet. Er du bekymret for din egen helse eller barnet i magen, ta kontakt med din lege/jordmor med en gang.

Fødsel og korona

Kan fødsel gå som normalt?

Det er usikkert om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før eller under fødsel. Hittil er det ikke påvist smitte via morkaken eller bekreftet at barnet smittes under fødselen. Det betyr at du kan føde på vanlig måte. For å beskytte deg og andre tar likevel helsevesenet mange forhåndsregler for å redusere smitterisiko og sykdom.

Hvis du ikke er syk eller smittet, planlegges fødselen som normalt.

Dersom du får påvist koronavirus like før eller under fødsel, vil personalet bruke smittebekledning og du må muligens også bruke munnbind. Du kan være sammen med barnet ditt etter fødselen med mindre du er alvorlig syk, barnet ditt er svært prematurt eller sykt. Føde- og nyfødtavdelingene i Norge er beredt til å håndtere både deg og barnet ditt og har utarbeidet gode rutiner for hvordan de best skal bistå deg.

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk på sykehus. Besøkene skal vurderes og avtales i forkant, og registreres. Fødeavdelingen vurderer hver enkelt person sitt behov for besøk, og veie det opp mot risiko for smittespredning, risiko for alvorlig forløp av covid-19, lokal smittesituasjon og stedets kapasitet til å gjennomføre besøk. Under og etter fødsel er det særlig viktig å ha med seg sin nærmeste. Fødeavdelingen vil gjøre det de kan for å legge til rette for at partneren din får være tilstede. Sykehuset har ansvar for å redusere risiko for deg, barnet ditt, og for andre fødende, nyfødte og for å sikre nok personell. Derfor må alle besøk skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger. Les informasjon på sykehusets hjemmesider for hva som gjelder der.

Amming og korona

Selv om du er smittet eller syk av koronavirus (covid-19-infeksjon), anbefales det at barnet ditt ammes/får morsmelk. Det er ikke påvist smitte av virus via morsmelk. Amming beskytter barnet mot sykdom i tiden etter fødsel og også senere i spedbarnsalder og barneårene. Morsmelk gir infeksjonsbeskyttelse ved at den overfører antistoffer fra mor til barn, og ved at den inneholder komponenter som er gunstige for utviklingen av barnets immunsystem. Morsmelk og amming har en rekke positive helsefordeler både for barnet og for deg som ammer. Les mer om amming og se ammevideoer på helsenorge.no.

Hvis du er frisk uten mistenkt eller påvist covid-19-infeksjon:

• Følg de generelle rådene om amming/spedbarnsernæring.
• Vær nøye med håndvask ved all nærkontakt med barnet. Vask alltid hender grundig med såpe og vann før amming. Bruk håndsprit hvis håndvask ikke er mulig.

Hvis du har mistenkt eller påvist covid-19-infeksjon:

• Følg de generelle rådene om amming.
• Vask hender grundig ved all nærkontakt med barnet, før amming og før du tar på brystene dine.
• Du bør være sammen med barnet ditt, så sant det er mulig. Hud-mot-hudkontakt mellom mor og barn er viktig for barnets helse og tilknytningen mellom dere.
• Ta minst mulig på brystene, på samme måte som du ikke skal ta deg til ansiktet, for å unngå å overføre smitte fra hendene til brystet (og deretter til barnet). Dersom helsepersonell gir deg ammeveiledning, spør om de kan vise eller forklare uten å ta på brystene dine.
• Unngå å hoste eller nyse rett på barnet. Hvis du hoster eller nyser, snu deg bort fra barnet og bruk papirlommetørklær som kastes. Vask hender med en gang etterpå.
• Ved behov, hvis du for eksempel hoster eller nyser på brystet, kan brystene vaskes med såpe og vann. Ikke bruk håndsprit.
• Rengjør/vask huset regelmessig, inkludert vask/desinfisering av overflater som du har vært i kontakt med, for eksempel dørhåndtak, mobiltelefoner med mer.
• Hvis du er innlagt på sykehus (for eksempel etter fødsel), bruk munnbind ved kontakt med barnet og ved amming, inntil du er symptomfri.

Hvis du er alvorlig syk og ikke kan amme barnet direkte, er det veldig bra om du kan få hjelp til å pumpe ut morsmelk til barnet, mens rådene for å forebygge smitte fortsatt følges. Hvis du er så syk at du ikke kan ha barnet hos deg, er det bra om barnet får nærkontakt til far/med-forelder eller et annet familiemedlem.

Flaskemating/morsmelkerstatning

Dersom du har mistenkt eller påvist covid-19-infeksjon og mater barnet med flaske (morsmelk eller morsmelkerstatning) gjelder de samme rådene om smitteforebygging som ved amming. Flasker og utstyr må rengjøres grundig. Du bør være sammen med barnet ditt, så sant det er mulig. Hud-mot-hudkontakt mellom mor og barn er viktig for barnets helse og tilknytningen mellom dere. Begrens antall personer som mater barnet.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelVelle
Neste artikkelSergio
DEL