Vi tenker gjerne på barneforsikring i sammenheng med ulykker, men sjansen for at barnet har behov for forsikring på grunn av sykdom er langt større.

Barneforsikringsansvarlig i Gjensidige Camilla Korsvik sier det er viktig å ha en barneforsikring som dekker ved sykdom.

– Vi er blitt flinkere til å sikre oss mot ulykker, gjennom blant annet bruk av hjelm og annet sikkerhetsutstyr. Men det å sikre seg mot sykdommer som ADHD, diabetes, astma og allergier er så og si umulig, så det er helt klart risikoen for sykdom som er den viktigste årsaken til at en har behov for barneforsikring, sier Korsvik. 

Færre ulykker, men mange bekymringer
Tall fra Folkehelseinstituttet bekrefter at dødeligheten som følge av ulykker blitt betydelig redusert de ti siste årene (FHI, 2014). Nedgangen skyldes blant annet langt færre dødsfall i trafikkulykker og drukningsulykker. På den andre siden har antallet barn som får kreft vært stabilt i mange år, og ifølge Norsk Helseinformatikk er det mellom 140-150 barn under 15 år rammes hvert år av en kreftsykdom.

Korsvik trekker frem en kundeundersøkelse i Gjensidige som viser at foreldre også bekymrer seg over at barna skal bli mobbet, slite på skolen og ikke komme seg ut i jobb.

Ta kontakt med forsikringsselskapet så tidlig som mulig
– Statistikk fra NAV viser at psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser er hovedårsaken til at unge ikke klarer å jobbe og dermed blir uføre i dag. Det er derfor viktig å velge en barneforsikring som dekker nettopp disse lidelsene, sier hun.

Uavhengig av hva som utløser behovet for å bruke barneforsikringen man har tegnet, oppfordrer Korsvik til å ta kontakt med forsikringsselskapet tidlig.

– Det er viktig at man melder fra til oss så tidlig som mulig, slik at vi raskt kan vurdere hvorvidt det kan være grunnlag for en mulig erstatningsutbetaling eller ikke. På denne måten får vi økt forutsigbarhet og mulighet til å hjelpe barnet på best mulige måte, avslutter Korsvik.

Slik utbetaler Gjensidige forsikringspengene
Når du kjøper barneforsikring, begunstiger du automatisk barnet med erstatning ved medisinsk invaliditet ved ulykke og arbeidsuførhet. Dette blir du informert om i helseerklæringen, der du samtykker med underskriften din.
1.Utbetaling til foreldre
◦ ved alvorlige sykdommer
◦ ved økt pleie- og omsorgsbehov
◦ til ombygging av boligen
◦ behandlingsutgifter ved ulykke
◦ dagpenger ved sykehusopphold
◦ ved dødsfall
2.Utbetaling til barnet
◦ Erstatning ved medisinsk invaliditet ved ulykke utbetales til barnet dersom barnet er myndig, eller hvis summen er mindre enn 2 G
◦ Uførepensjon utbetales alltid til barnet, siden denne dekningen tidligst kan utbetales ved fylte 18 år


Her kan du enkelt bestille barneforsikring til ditt barn!

DEL
Forrige artikkelJobbe redusert når barnet begynner i barnehagen?
Neste artikkelFem grunner til hvorfor du ikke leser med barnet ditt