Foreldre flest har liten kunnskap om de ulike forsikringene, og er usikre på hva de bør velge. Det viser undersøkelser gjort av Gjensidige. Her er rådene fra barneforsikringsansvarlig Ann-Mari Tollefsrud Boge. 

Sist oppdatert: 24. juli 2019

Forbrukerrådet viser til at det første man bør sjekke før man kjøper barneforsikring er uføredekningen. Boge er enig.

Barneforsikring handler om å sikre barnets fremtid, også på lang sikt. Det verst tenkelige er jo at noe skal skje i barne- og ungdomsårene som gjør at barnet blir ufør som voksen. Man får penger fra NAV, men når man aldri har jobbet rekker man ikke å opparbeide seg noen rettigheter gjennom en arbeidsgiver eller folketrygden, sier hun.

Som ung, enslig og 100 prosent ufør, får man i dag om lag 260 000 kroner i året fra det offentlige. En standard barneforsikring fra Gjensidige kan gi barnet ditt opp til 77 500 kroner mer per år i inntil ti år.

– Hvis du i tillegg velger en barneforsikring med ekstra uførepensjon, kan barnet få ytterligere 38 500 eller 77 500 kroner hvert år på toppen av dette – helt til fylte 67 år. Uten forsikring kan barnet derimot risikere å bli tilnærmet minstepensjonist, forteller Boge.

Bestill gratis barneforsikring her!

Flere unge uføre
Ifølge NAV har antallet unge uføre i alderen 18-26 år økt med 100 prosent de siste ti årene. Selv om årsakene til at gruppen med unge uføre øker er sammensatte, viser Folkehelseinstituttet til at særlig psykiske lidelser er blitt mer vanlige og at endringer i arbeidslivet har gjort det vanskeligere for unge med psykiske sykdommer å få og beholde en jobb.

– Totalt sett utgjør unge uføre fortsatt en liten andel, men det er likevel snakk om mange mennesker, forteller Boge.

Selv om uføredekningen er viktigst, påpeker Boge at det også er viktig å vurdere hva barneforsikringen kan gi på kort sikt.

– En bør sjekke om forsikringen gir raske utbetalinger dersom barnet skulle bli alvorlig sykt eller utsatt for en ulykke, da det vil sikre økonomisk handlingsrom for familien, sier Boge.

Ann-Mari Tollefsrud Boge i Gjensidige sier det viktigste å sjekke er hvordan uføredekningen på barneforsikringen er.

Handlingsrom i vanskelig tid
Hun viser til at dagpenger mens barnet er innlagt på sykehus kan gi familien flere muligheter, som å gå ned i stilling for å få vært mer tilstede for barnet i den vanskelige tiden, gjøre nødvendige tilpasninger i hjemmet, leie inn privat hjelp eller gjøre andre tiltak foreldrene mener er viktig for familien.

– Dersom et barn i en familie bosatt i Oslo har fått en alvorlig brannskade og må til Haukeland sykehus i Bergen for behandling, vil en barneforsikring gi ekstra midler som for eksempel kan brukes til å fly over søsken som ønsker å komme på besøk, sier Boge, og fortsetter:

– Andre velger kanskje å bruke pengene på en familieferie når barnet er utskrevet igjen, slik at familien får gjort noe hyggelig sammen etter en tøff periode som tross alt har preget hele alle sammen.

Boge understreker imidlertid at det offentlige spiller en viktig rolle, og at Folketrygden sikrer grunnleggende velferd uansett.

– Men mange er vant til mer økonomisk frihet, og en barneforsikring gir foreldre økonomisk handlingsrom til å gjennomføre de tiltakene de mener er viktig for sin familie hvis noe alvorlig skulle skje, sier hun.

Boge poengterer at som med annen forsikring, er det føre-var-prinsippet som gjelder.

– Om det verste skulle skje, kan en forsikring gjøre hverdagen en hel del enklere, og sikre at barnet får en bedre fremtid, avslutter hun.

Les mer om hvor mye du kan få utbetalt gjennom Gjendidiges barneforsikring:

Bestill gratis barneforsikring her!

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelHvor ofte bør en baby bade?
Neste artikkelPå ferie med baby? Dette må du huske på!
DEL