Barneombudet vil at foreldre skal tilbys kurs i grensesetting.- Hvis vår egen barndom har vært trygg, god og forutsigbar kan det hende det holder som rettesnor. Men mange barndommer er det ikke hensiktsmessig å videreføre til neste generasjon, sier Hjermann.

Sist oppdatert: 14. februar 2011

Barneombud Reidar Hjermann mener at omfanget av barn med sosiale problemer, atferdsproblemer og økningen i antall barnevernssaker viser at det er store gevinster å hente ved å gi foreldre mer oppfølging i foreldrerollen. I praksis vil han sende foreldrene på kurs.
Hjermann vil at alle norske foreldre skal få tilbud om foreldreveiledning om grensesetting.

– At vi har vært barn selv, betyr ikke at vi vet hvordan vi skal oppdra barn.

Barneombud i Norge, Reidar Hjermann

Hvis vår egen barndom har vært trygg, god og forutsigbar kan det hende det holder som rettesnor. Men mange barndommer er det ikke hensiktsmessig å videreføre til neste generasjon. Da må foreldrene få justert egne oppfatninger om oppvekst og oppdragelse, og få verktøy som kan løse hverdagens utfordringer på en god måte, sier Hjermann til Dagsavisen.

– Ikke kontroversielt
Hans Holter Solhjell i Foreldrekompetanse mener Hjermanns forslag ikke er kontroversielt. Det ville det først vært om slike kurs skulle være obligatoriske, mener han.

 
– Det som er mer problematisk er at alle tilbudene som listes opp, ”pmto”, ”mst” og ”tibir”, alle i stor grad er basert på de samme underliggende adferdsteoretiske modellene. I disse modellene legges det mye vekt på belønningsskjemaer, ignorering og timeouts. Det er riktignok flere elementer, men mange både i barnehager og blant foreldre tar raskt i bruk disse virkemidlene. Det er greit at hver og en velger det, om de synes det er riktig for deres familie og deres verdiggrunnlag, men det er mange som både av verdimessige og faglige grunner ikke ønsker å bruke denne type virkemidler, sier Solhjell. Foruten å være daglig leder i Foreldrekompetanse er Solhjell også daglig leder for Famlab Norge, som er Jesper Juuls organisasjon i Norge.

Les også Jesper Juuls artikler her på Babyverden

Han sier at mange foreldre heller vil ha kurs der kommunikasjons- og relasjonsferdigheter vektlegges, og nevner også empatisk og annerkjennende kommunikasjon og gjensidig problemløsning.

– Hva med oppdragelsen utenfor hjemmet?

– Når det kommer til barnehager og skoler, hvor det en del steder blir satset veldig hardt på adferdsteoretiskbaserte systemer, blir det problematisk for en del foreldre. De opplever at det brukes et system som ikke er i tråd med deres verdimessige fundament, og deres egen faglige innsikt. Deres barn blir for eksempel gitt belønningssystemer, timeouts el, uten at foreldrene har gitt samtykke til bruk av denne typen metoder.

-Vi kan lett få et klasseskille innen barneoppdragelse

Solhjell mener foreldre bør gis et bredere sett av valgmuligheter, bedre informasjon om de ulike tilnærmingene, og mulighet til i større grad å velge hva de selv mener er best for seg og sine barn.
– Vi kan lett få et klasseskille innen barneoppdragelse, hvor de mest engasjerte og informerte foreldrene baserer seg på mer vekstorienterte pedagogiske ideer fra humanistisk tenkning, utviklingspsykologi, emosjonsforskning, og kommunikasjon og tilknytningsorienterte modeller, mens resten blir tilbudt adferdsorienterte modeller med sterke elementer av adferdspsykologi. Men begge deler er nok bedre enn ingenting.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelAdvarer mot heldekkende teppe over vognen
Neste artikkel10 kjappe om igangsetting av fødsel
DEL