- Å forvente at alle familier skal ha anledning til å sette av 12 uker til far, er et økonomisk overtramp, mener trebarnsfar Torben Torbjørnsen. Han gikk ned 60 prosent i lønn da han tok fedrekvoten.

Publisert: 9. november 2011

– Jeg reagerer på at politikere skal diktere hvordan hver eneste småbarnsfamilie i Norge skal legge opp livene sine mens de har små barn, sier trebarnsfar Torben Torbjørnsen (33) fra Oppegård. Sammen med kona Linn Merete (31) har han tre barn på 6, 5 og 2 år.

Går foreldrenes behov foran babyens?

Tapt inntekt

Babyverden.no har skrevet om statslos Marianne Ingebrigtsens familie, som reagerer på at kvinner som jobber i to uker turnus ikke får overført fedrekvoten. 

Da Torben tok ut 10 uker permisjon, som var gjeldende regel da hans yngste sønn ble født, gikk han ned 60 prosent i inntekt.

–  Vi var nyetablerte med tre små barn, og måtte bruke av sparepengene våre i denne perioden.

Edel (29): – Pappapermen vil ramme livsgrunnlaget. 

Vil du ikke si at familier med så god råd som dere burde kunne prioritere å ha pappa hjemme noen måneder?

– Det handler ikke om at vi er spesielt velstående. Ingen av oss kommer fra rike familier som kan hjelpe oss økonomisk, for eksempel til å komme inn på boligmarkedet. Med tre små barn uten familie i nærheten, har Linn Merete valgt å jobbe deltid en periode. Jeg har riktignok relativt høy inntekt, men jeg har også en jobb med stor arbeidsbelastning og mye ansvar.

HVA SYNES DU? BØR FORELDRENE BESTEMME OVER HELE PERMISJONEN SELV? DISKUTER I FORUMET.

Ettåringer slitne av barnehage.

– Vårt alternativ ville vært at vi begge hadde jobbet fullt. Jeg ville da jobbet færre timer og samlet husholdningsinntekt ville dermed vært på samme nivå, mens barna ville fått færre timer med foreldrene.

– Fritt frem for å ta lang pappaperm

Til daglig jobber Torben som daglig leder i Økonor, hvor han har 70 ansatte.

– Som arbeidsgiver har jeg ingen problemer med at foreldre tar så lang permisjon de vil. Jeg oppfordrer ofte fedre til å ta lang permisjon. Poenget er jo at hver enkelt familie selv må kunne bestemme selv hva som er best for deres situasjon.

Torben mener det ideelle ville vært at familiene selv kunne bestemme hele permisjonspotten, selv om han ser at noen uker fedrekvote kan være nødvendig.

Jo lavere utdanning, jo lengre permisjon.

– En fedrekvote på 4 til 6 uker var i og for seg greit, og jeg forstår at tilmålte uker til far kan være nødvendig for å få fedre på banen. Men 12 uker er for lenge. I dag er det mange menn og kvinner som tjener over 6 G og som ikke får inntekstapet dekket i permisjonsperioden. Det er arrogant å bare forlange at småbarnsfamilier skal finne seg i å ha redusert inntekt i nesten 3 måneder.

Må få bestemme selv

Som kommunestyremedlem og utvalgsleder for Høyre i Oppegård Kommune er Torben ideologisk uenig med den rødgrønne regjeringen.

– Jeg mener det må være grenser for hvor mye politikerne skal styre privatpersoners liv. Det er mange individuelle grunner til at folk velger som de gjør. Det er ikke alle mødre som vil tidlig ut i jobb når de har baby. Dette må folk få lov til å bestemme selv. Å behandle mennesker likt er å behandle dem ulikt! 

Les også:

Statslos Marianne (37): – Fedrekvoten er for A4-familier.

Gravide Edel (29): – Lang fedrekvote er for dem som har god råd. 

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkel– Fedrekvoten er for A4-familier
Neste artikkelHar ikke råd til pappaperm
DEL