Synes du det er lenge å vente til uke 12 for å få første svangerskapskontroll? I et pilotprosjekt får gravide tilbud om å snakke med jordmor rett etter at de har testet positivt.

Sist oppdatert: 29. april 2013

Disse kommunene er med:

Gjesdal, Sandnes, Sola, Klepp, Hå, Time, Karmøy og Haugesund.

 Pilotprosjektet er i regi av Helsedirektoratet, og går under navnet Frida. I åtte rogalandskommuner får kvinner tilbud om en samtale med jordmor så fort de har funnet ut at de er gravide, men innen de er ti uker på vei.
– Målet er nå de gravide så tidlig som mulig for å snakke om levevaner. Mange sitter med veldig mange spørsmål både når det gjelder alkohol, kosthold, røyk, medikamenter og trening. Her har de en unik mulighet til å få gode svar på ting de lurer på tidlig, sier prosjektleder og jordmor Elin Barane Helland.

Les mer: Hva skjer på første svangerskapskontroll

Jordmorforeningen støtter prosjektet
Leder i Jordmorforeningen, Marit Heiberg, er veldig glad for prosjektet. Slik svangerskapsomsorgen er i dag, er det mange som ikke kommer til lege før i uke 12. Deretter er det ordinær ultralyd rundt uke 18, og første møte med jordmor er gjerne først i uke 24.

– Da er jo kvinnen kommet over halvveis i svangerskapet. Får de derimot viktig informasjon helt tidlig i svangerskapet, er det fremdeles mange uker igjen av graviditeten. Da kan de rekke å gjøre forandringer som er bra både for mor og barn, sier Heiberg.

Les mer: Helsekortet - din egen svangerskapsjournal

Heiberg tror jordmødre er de riktige fagfolkene til å ta seg av denne samtalen.
– De er spesialister på mødre- og barselomsorg, og det kan være lurt at de gravide får en god relasjon til jordmor allerede tidlig i svangerskapet. Gravide er ofte veldig villige til å endre levevanene sine, for alle ønsker det beste for babyen i magen, sier Heiberg.

Hun mener at det også er andre viktige ting som kan fanges opp så tidlig.
– Fødselsangst er én ting, men det kan også hjelpe oss å fange opp kvinner som blir utsatt for vold fra partneren sin. Mange tror partneren slutter å slå når de blir gravide, men det er dessverre slik at volden intensiveres i svangerskapet, sier Heiberg.

Kvinner ønsker tidligere kontroll

I helsedirektoratets årlige undersøkelse blandt gravide og småbarnsmødre for 2012, ble kvinnene spurt om når de selv kunne ønske seg første svangerskapskontroll - hvis de selv kunne velge. Slik var svarene:
Før uke 8: 46 %
Uke 9-11: 39 %
Uke 12 -14: 12 %
Etter uke 15 : 0 %
Vet ikke: 3 %

 Ideelt ville vært før graviditet
Ideelt sett mener Heiberg kvinnene burde snakket med jordmor allerede før de ble gravide. Hun sier at kvinner i dag er eldre når de blir gravide, og at levevanene da ofte har fått tid til å sette seg. Blant annet er vi blitt mer kontinentale.
– Det er for eksempel helt andre alkoholvaner nå enn for 10-15 år siden. Folk drikker ikke bare i helgene, men møtes også like gjerne til et glass vin som en kopp kaffe – midt i uken. Da er det viktig å informere de gravide om at vi anbefaler totalavhold i svangerskapet, sier Heiberg.

Les mer: Dette er nei-mat for gravide

Gode erfaringer i Sverige
I Sverige er tidlig samtale med jordmor allerede en del av svangerskapsomsorgen. Når kvinnene er seks til åtte uker på vei, får de en veiledende livsstilssamtale. Dette har blant annet fått ned alkoholforbruket.  Heiberg håper pilotprosjektet Frida vil få med seg nok gravide til å få testet opplegget skikkelig ut, slik at det blir innført som en fast ordning også i Norge.

Ikke alle ble spurt om alkohol på svangerskapskontroll

I den årlige undersøkelsen fra Helsedirektoratet fikk kvinnene også spørsmål om alkohol ble tatt opp i noen av svangerskapskontrollene. Svarene var slik:
25 % Nei, alkohol ble ikke tatt opp
57 % Ja, legen / jordmora tok det opp
8 % Ja , legen / jordmora tok det opp og vi hadde en samtale
10 % Jeg husker ikke

 – Vi er godt i gang med prosjektet, og de første hundre kvinnene har allerede fått samtale. Vi jobber også fortløpende med å informere om muligheten for en tidlig samtale. Alle i forsøkskommunene som tar kontakt med helsestasjonen tidlig i graviditeten vil få en time - innen én uke etter at de har tatt kontakt, sier Elin Barane Helland.

I samtalen er det faste tema som alle må gjennom. Kvinnene kan selv bestemme i hvilken rekkefølge temaene blir tatt opp, og de kan også komme med andre ting som opptar dem. Foreløpige tilbakemeldinger, både fra de gravide og jordmødrene, er ifølge Helland veldig gode.

Les mer: Unngå alkohol i hele svangerskapet

Samme informasjon til alle
– Vi mener det er viktig at alle gravide får nyttig informasjon tidlig, og i prosjektet vil vi sette det i system, sier seniorrådgiver Marianne Virtanen i Helsedirektoratet.

Hun ønsker gjerne at kvinner skal kunne ta informerte valg, som har betydning for hele svangerskapet.
– Gravide søker gjerne etter informasjon på nett. Der er det kanskje ikke alltid like lett å skille hva som er andre personers egne erfaringer, og hva som er faglige råd. Med en tidlig samtale vi kunne slippe forvirring, sier Virtanen.

Skal evalueres
Pilotprosjektet går fram til oktober 2013, og vil bli evaluert av forskningsinstituttet IRIS i Stavanger.
– Først når resultatene foreligger, vil vi kunne si noe mer om dette er noe som bør innføres som en del av svangerskapsomsorgen, sier Marianne Virtanen.

Hva synes du om artikkelen?