Det er et faktum at en time hos fastlegen er betydelig kortere enn hos jordmor. Betyr dette at jordmødre er i stand til å gi et bedre tilbud til gravide enn fastlegene?

Sist oppdatert: 8. mars 2012

Jordmor Lena Milling ved Familieklinikken i Oslo sier til Side2 at jordmødre er mer kompetente til å ta seg av gravide, enn fastlegene.
 – Fastleger har ikke den spesialutdannelsen som en jordmor har, sier jordmor Lena Milling.

Kontrollene i svangerskapet

– Opplever at leger ikke har god nok kompetanse
Selv har hun jobbet  ved Ullevål og Rikshospitalet, og i utenlandsoppdrag med Røde Kors. Hun sier at hun mange ganger har opplevd at legene ikke har god nok kompetanse på gravide.

Dette er helsekortet for gravide

– Kvinnene får cirka 5-10 minutter med fastlegen. De snakker ikke om fødsel og andre naturlige tema som vi som jordmødre tar opp i svangerskapet. En jordmor har cirka 30 minutter til rådighet. Jeg tror at fastlegene synes at gravide er greie pasienter fordi de ikke er syke. Vi jordmødre ser på kvinnen som gravide friske kvinner.

Alkohol øker risikoen for spontanabort

– Kombinasjonen lege-jordmor er best
Hun mener en kombinasjon av jordmor og lege er bra for gravide. Samtidig opplever hun at dagens ordning der legene er de som først er i kontakt med den gravide, gjør at mange kommer sent til jordmor. Milling sier til avisen at jordmortilbudet bør styrkes slik at alle gravide kan starte hos jordmor allerede i uke 7-12.

– En usann påstand
Leder for allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, svarer på kritikken.

– Påstanden om at fastleger ikke gjør en god jobb for gravide, er usann. Helsedirektoratet har laget nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen i Norge. Disse bygger på beste tilgjengelige kunnskap. Når det gjelder omsorg for friske gravide, er det ikke funnet forskjell i kvaliteten på svangerskapsomsorg hos jordmor og allmennlege, sier Hansen til Side2.

Gravid uke for uke

Men i følge Hansen gjør utspill som dette Milling kommer med det vanskeligere å samarbeide godt.

– Fastlegene ønsker et godt samarbeid med jordmor til beste for de gravide, da vi mener at det vil være best for de fleste gravide å få tilgang til både fastlegens og jordmors kompetanse. Dessverre vanskeliggjøres dette samarbeidet noen steder av slike holdninger som jordmor Lena Milling gir uttrykk for.

– Jeg ble mamma mot alle odds

Marit Heiberg i Den norske jordmorforeningen er enig med Hansen om at et godt samarbeid er veien å gå.

–  Det er synd om kampen for å få flere jordmødre i svangerskapsomsorgen fører til profesjonsstrid mellom jordmødre og leger. En slik strid fører ikke til flere stillinger. Som Hansen sier ønsker også vi et godt samarbeid med legene, og valgfrihet for kvinnen, sier leder Marit Heiberg i Den norske jordmorforening til Babyverden.

I 2005 kom det nye retningslinjer fra Helsedirektoratet. Disse er basert på forskning som viser at svangerskapsoppfølging er like trygt hos jordmor og fastlege, og at gravide skal kunne velge det de ønsker.

Dårligere jordmortilbud til gravide

– De gravide har ikke et reelt valg i dag
– Men dette er dessverre ikke et reelt valg i dag. Gjennomsnittlig har hver kommune 0,6 jordmødre, og stillingsbrøker helt ned i 5 prosent. Med så få jordmødre er det flere steder ikke mulig å velge å gå til jordmor. Det er veldig trist. Gravide har mange spørsmål og engstelse, og mange gravide burde absolutt fanges opp tidligere i svangerskapet.

I dag er det en stor andel gravide som ikke får komme til jordmor før i uke 24. Da er de mer enn halvveis.

– I Sverige får alle gravide tilbud om en jordmortime i uke 6-8 der særlig livsstil er tema. Da kan jordmødrene avdekke skadelig adferd som bruk av alkohol og tobakk tidlig, og fange opp dem som trenger mer oppfølging på et tidlig tidspunkt.

Overtid: Alle skal sjekkes senest dag sju

 


Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?