Tidene forandrer seg. Bestemor sitter ikke lenger i gyngestolen og strikker sokker og forteller eventyr til barnebarna. Nå er hun på jobb eller på ryggsekkferie i Himalaya. Bestefar har golfkøller og tennisracket i stedet for stokk. De gamle blir yngre, og besteforeldrene har ikke lenger tid til barn og barnebarn, de har nok med sitt. En myte, eller er det faktisk sånn?

Sist oppdatert: 30. november 2007

I enkelte tilfeller er det nok sånn at besteforeldrene er så opptatt med seg og sitt at de ikke har tid til barnebarna. Men i de aller fleste familier velger besteforeldrene å prioritere sine barn og barnebarn høyt, de er en stor ressurs og svært viktige i barnas liv.
For det er faktisk en myte at dagens besteforeldre tenker mest på seg selv, skal vi tro professor Gunhild Hagestad som er en av Norges fremste generasjonsforskere. I forbindelse med undersøkelsen ”Besteforeldre og barns oppvekstvilkår” har hun spurt flere tusen besteforeldre, foreldre og barn om forholdet mellom generasjonene. Svarene var relativt entydige: I de fleste familier er besteforeldre en viktig del av barnas sosiale nettverk.

Heimevern for barna

- Barna deltar i en rekke aktiviteter med besteforeldrene og får støtte fra dem, både materielt og emosjonelt.
 
Besteforeldrene er et slags heimevern for barnebarna. De stiller opp ved sykdom og andre kriser i familien, men de er ikke villige til å være dagmamma for eksempel. Sammenlignet med besteforeldre i andre europeiske land tar norske besteforeldre sitt ansvar alvorlig, sier Hagestad på hjemmesiden til Velferdsforskningsprogrammet (VFO).
- Det er ulike oppfatninger av hva som bør forventes av besteforeldre. Alle er likevel enige om at de skal gjøre ting sammen med barnebarna og være tilgjengelige i kriser, som sykdom eller skilsmisse, sier Hagestad.

Aktive besteforeldre
Selv om hele besteforeldregenerasjonen ikke er kommet seg på nettet ennå, er det stadig flere av dem som besøker nettstedet Besteforeldre.no. Nettstedet ble startet for et par år siden av Oddbjørn Evenshaug, som er tidligere førsteamanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Han er selv bestefar, og er svært opptatt av besteforeldrerollen.

- Småbarnsbesteforeldre i dag er helt annerledes enn for en generasjon eller to siden. I dag er det mye mer vanlig at også bestemødrene har hatt og har et yrkesaktivt liv, og det er en ganske annen situasjon enn tidligere, sier Evenshaug. Han tror imidlertid ikke dette betyr at dagens besteforeldre er for opptatt med sitt til å ha tid til barnebarna.
- Jeg tror tvert i mot at yrkesaktive mødre og bestemødre er så vant til å organisere livet at de rekker over mye. På mange måter er de nok mer aktive enn sine forgjengere, også i forholdet til barnebarna, sier Evenshaug.
Men det kan bli for mye av det gode også.
 
- Jeg vil ikke glorifisere dette med overaktive besteforeldre. Jeg opplever jo at det finnes superbesteforeldre som helt tar motet fra andre ved å stille opp på alt og være så flinke og vellykkede. Det skaper forventninger som mange har vanskelig for å leve opp til.
Surrogat-besteforeldre
Men det er ikke alle barn som vokser opp med besteforeldre. Kanskje er besteforeldrene døde, eller kanskje har de av forskjellige grunner ikke interesse for eller mulighet til å holde kontakt med barnebarna sine. Da er surrogatbesteforeldre et strålende alternativ.

- Det er en kjempefin idé. Det fines mange barn som trenger kontakt med eldre mennesker, og det finnes mange eldre som har masse å gi, slik kontakt kan være svært berikende for begge parter, sier Evenshaug, som stadig får henvendelser til nettsiden sin om akkurat dette. 
 
- Selv har jeg ikke anledning til å drive formidling, men dette er jo noe det bør gripes fatt i rundt om i lokalmiljøene. Det finnes mange eldre par eller enslige som har tid, lyst og kapasitet til å være reservebesteforeldre, sier Oddbjørn Evenshaug.

Innblanding?
Mens noen besteforeldre overlater barneoppdragelsen til barnas foreldre, er det andre som legger seg borti det meste. På nettet debatteres temaet. Mange mener besteforeldre ikke skal blande seg inn uansett, mens enkelte synes man må ha rett til å si fra hvis man synes ting gjøres helt galt.
 
Hvilken rett har besteforeldre egentlig til å legge seg borti avgjørelser som barna deres tar overfor sine barn?
Evenshaug synes ikke rett er et ord som trenger å brukes i denne sammenheng.
 
- I realiteten har vi ingen rettigheter, verken juridisk eller moralsk. Derimot synes jeg vi skal være opptatt av ansvar og plikt. Besteforeldre har i dag primært en støttefunksjon. Vi bør være der for våre barn og barnebarn, stille opp i den grad vi er i stand til det. Det er viktig for barna å vite at det er noen ”bak dem”, at flere enn foreldrene er glad i dem og støtter dem.
”Barnebarna ser besteforeldrene som viktigere personer enn besteforeldrene selv oppfatter at de er for barna,” skriver Astrid Nøkleby Heiberg i sin bok ”Endring og undring. Jakten på alderdommen.”
Det er noe å tenke på.

Gode råd
Hvordan skal man best gå fram hvis man ønsker mer eller mindre engasjement fra besteforeldrene? Og hvordan skal besteforeldre ta opp med sine barn og svigerbarn om de ønsker endringer i forholdet til barnebarna?
Oddbjørn Evenshaug har utarbeidet noen gode råd både for foreldre og besteforeldre:
 
Ti råd til besteforeldre
 1. Respekter foreldrenes tro og verdier og at foreldrene oppdrar barnebarna på den måten de selv mener er best.
 2. Gi foreldrene ros, og snakk pent om dem i barnebarnas nærvær. 
 3. Vær til stede for barnebarna og foreldrene når de trenger dere. Gi hjelp og støtte etter lyst og behov.
 4. Vær bevisst din funksjon som rollemodell både for barnebarna og deres foreldre.
 5. Avstå fra utidig innblanding i barnefamiliens liv og i barneoppdragelsen. Gi råd når du blir spurt, og vær klok nok til å lukke øyne, ører og munn når det er nødvendig. 
 6. Styrk barnebarnas selvtillit ved å vise interesse for deres liv, deres skolegang, interesser og aktiviteter. 
 7. Gi barnebarna gode opplevelser - også ved å ta dem med i dagligdagse gjøremål. 
 8. Bruk besteforeldrehjemmet som et sted der barnebarna kan få slappe av fra et hektisk dagligliv i oppvekstfamilien.
 9. Hvis noe ved barnebarna bekymrer dere, snakk med foreldrene om det, men aldri i barnebarnas nærvær.
 10. Vær bevisst deres oppgave som formidlere av tradisjonen, og bidra til barnebarnas identitetsdannelse ved å føre dem inn i slektshistorien.

Ti råd til foreldre

 1. Husk at det er dere som har hovedansvaret for kontakten mellom besteforeldrene og barnebarna.
 2. Vis besteforeldrene tillit, og vit at de vil barna det aller beste.
 3. Gi barna anledning til å være alene hos besteforeldrene hvis de selv og besteforeldrene ønsker det.
 4. Ikke kritiser besteforeldrene i barnas nærvær.
 5. Be om råd og hjelp når dere trenger det.
 6. Aksepter at besteforeldrene har sine egne behov og ikke lenger har de samme kreftene som før.
 7. Si ifra hvis besteforeldrene blander seg inn i barneoppdragelsen på en utidig måte.
 8. Respekter at hjemme hos besteforeldrene er det deres regler som gjelder.
 9. Snakk med besteforeldrene om hva som kan være fornuftige gaver til barna.
 10. Ved samlivsbrudd - pass på at barnas kontakt med besteforeldrene ikke blir brutt.

 

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelGravid på julebord – hva bør du tenke på?
Neste artikkelBarn og søvn – ikke alltid like lett!
DEL