Alt du trenger å vite om sædkvalitet

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Illustrasjonsfoto: Shutterstock 

Hovedårsaken til mannlige fertilitetsproblemer er dårlig sædkvalitet. Ni av ti menn som regnes som infertile har lav sædkvalitet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
 
ADTECH.config.placements['d4_netboard'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d4_netboard_mobil', min: 0, max: 579 },{ id: 'bv_d4_netboard_tablet', min: 580, max: 1199 },{ id: 'bv_d4_netboard_desktop', min: 1200, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.loadAd('d4_netboard');

Hva er sædkvalitet?
Sæd består av mer enn det vi kaller sædceller. Det meste er faktisk sædvæske. Det mest brukte begrepet på sædceller er spermier, det er dem som kan befrukte kvinnens egg. For at disse skal være av optimal kvalitet skal også de andre bestanddelene av sædvæsken være friske. Blant annet skal væsken være av passelig konsistens for å fremme spermienes bevegelighet, og inneholde nok og riktig næring for at spermiene skal holde seg friske. ¨

Når man måler sædkvalitet ser man på flere faktorer, og de viktigste er antallet spermier, hvor godt de beveger seg og hvor stor andel av dem som er normale. Det er ikke uvanlig med noen spermier som ikke er helt slik de skal være, og det er som regel heller ikke farlig. Disse spermiene kommer normalt ikke frem til egget. Det er heller ikke uvanlig at opp mot en fjerdedel av spermiene er døde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også:

Kan man påvirke barnets kjønn?

Mannens forplantningsorganer

15 ting du bør gjøre FØR du får barn

Hvorfor er mengden spermier viktig?
Det kan virke unødvendig med mange millioner spermier når man vet at bare én av dem kan befrukte egget. Ved ejakulasjon (utløsning) deponeres sædvæsken øverst i skjeden. Derfra er det ca 18 cm til stedet der egget ligger. Spermiene må ”svømme” gjennom livmorsekretet, gjennom livmorhalsen, gjennom livmoren og opp i riktig eggleder. Svært mange faller fra på veien. Det er faktisk blitt hevdet at en del av spermiene ikke har som mål å nå egget, men å bane vei for de friskeste.

Hvorfor er bevegeligheten viktig?
For å klare ”svømmeturen” opp til egget må sædcellen kunne bevege seg hurtig i riktig retning. Ikke alle spermiene klarer denne oppgaven. Husk at spermiene er kroppens minste celler, og de skal svømme ganske mange tusen ganger sin egen lengde for å nå egget. Da må spermiene være i god form.

Hvorfor er utseende viktig?
Det perfekte utseendet til en spermie er et ovalt hode og en lang hale. I hodet finnes arvestoffet som skal blande seg med egget, og halen behøves for å bevege seg ordentlig. Utseendet er slik fordi spermien best mulig skal kunne fullføre sin oppgave. Det er imidlertid ikke uvanlig at noen av spermiene er unormale av utseende. Noen har svært store hoder, noe som kan tyde på at arvestoffene vil frigjøres for tidlig, andre har svært små hoder. Det er heller ikke uvanlig med skjeve eller bøyde hoder, og noen spermier har gjerne to hoder. Enkelte spermier har dessuten krøllete haler og svømmer særdeles dårlig.

Hva er god sædkvalitet?
Med ”god” mener vi her normal, eller slik den bør være. I store deler av befolkningen er sædkvaliteten dårligere enn man ønsker.

Her følger et udrag fra Verdens helseorganisasjon (WHO) sin definisjon av normal sædkvalitet:

 • Det er minst 20 millioner spermier per milliliter sædvæske.
 • Det er minst 2 milliliter sædvæske per ejakulasjon.
 • Den samlede sædvæsken skal inneholde minst 40 millioner spermier.
 • Minst tre fjerdedeler av spermiene skal være levende.
 • Minst 30 prosent av spermiene skal være normale av utseende.
 • Minst en fjerdedel av spermiene skal svømme hurtig fremover.
 • Minst halvparten av spermiene skal svømme fremover (om ikke hurtig).

Hva er dårlig sædkvalitet?
Som en hovedregel sier vi at alle tall som avviker fra Verdens helseorganisasjons definisjon indikerer dårlig sædkvalitet. I motsetning til hva mange tror, betyr ikke svært høyt antall spermier nødvendigvis at sædkvaliteten er særdeles god, også for høye tall kan føre til infertilitetsproblemer.

Det finnes imidlertid en gråsone for dem som avviker noe, som verken regnes som fertile eller infertile. Definisjonen av infertilitet på grunn av dårlig sædkvalitet er:

 • Færre enn 13,5 millioner spermier per milliliter sædvæske.
 • Mindre enn en tredjedel som svømmer hurtig fremover.
 • Mindre enn ni prosent med normalt utseende.

Man må også se på paret som helhet. Kvinnens fertilitet er på topp tidlig i 20-årene. Dersom paret forsøker å unnfange da, er sjansen større for at menn med dårlig sædkvalitet kan bli fedre, enn dersom kvinnen er mindre fertil.

Hvordan er sædkvaliteten hos nordmenn?
Det har flere ganger blitt ropt varsku med tanke på norske menns sædkvalitet. Den er synkende.

I en nordisk undersøkelse viste det seg at nordmenn og dansker har dårligere sædkvalitet enn finner og menn fra Baltikum. Nordmenn har gjennomsnittlig 70 millioner spermier per milliliter sæd, men én av fem norske menn har sædkvalitet lavere enn WHOs definisjon på dårlig sædkvalitet (mindre enn 20 millioner spermier per milliliter sæd).

Men vi er langt fra alene om trenden. En stor undersøkelse som ble presentert på British Fertility Societys konferanse i Liverpool i januar i år, viste at menns sædkvalitet har blitt 29 prosent dårligere siden 1989. Gjennomsnittlig antall spermier hadde sunket fra ca 87 millioner per milliliter sæd til 62 millioner i 2002.

En fransk studie foretatt i tidsrommet 1973 til 1992 viste en fallende spermiekonsentrasjon på to prosent per år.

Også flere internasjonale studier har kommet til den samme konklusjonen: sædkvaliteten er på vei nedover.

Hvordan måles sædkvaliteten?
Mannen blir bedt om å levere en så fersk sædprøve som mulig, og prøven undersøkes i et laboratorium. Spermiene telles og prøven analyseres.

Det er viktig å være oppmerksom på at sædkvaliteten kan endres over tid. Av den grunn foretas ofte flere analyser med noen ukers mellomrom for å gi sikrest mulig resultater.

Man vet i dag at tidligere tester var svært usikre og det er fremdeles en viss usikkerhet rundt resultatene. Det er også årsaken til at man opererer med en relativt stor gråsone før man regner mannen som infertil på grunn av sædkvaliteten.

I den senere tid har enkle hjemmetester også blitt lagt ut for salg.

Hva er årsaken til dårlig sædkvalitet?
Noe entydig svar finnes ikke, men vi vet at flere ulike faktorer kan virke inn både på spermienes bevegelighet, mengde og utseende. I opp mot en fjerdedel av tilfellene finner man ikke årsaken til den dårlige sædkvaliteten.

Mulige årsaker:

 • Livsstil
 • Kosthold
 • Miljø
 • Arv
 • For varme testikler
 • Alkohol
 • Steroider
 • Legemiddelbruk
 • Kjønnssykdommer
 • Stråling
 • Stress
 • Glidemiddel (enkelte typer)

Vi har sett nærmere på noen av disse årsakene i artikkelen Hva kan føre til dårlig sædkvalitet?

Er sædkvalitet arvelig?
Når man blir gravid til tross for dårlig sædkvalitet mener mange forskere risikoen er større for skader på fosteret. Fosteret kan blant annet arve årsakene til fars dårlige sædkvalitet. Dette gjelder særlig der spermienes DNA er ødelagt.

En portugisisk undersøkelse publisert i fagtidsskiftet New Scientist viste at en fjerdedel av mennene med dårlig sædkvalitet som deltok i undersøkelsen hadde feil på samme gen. Dersom ett gen ikke er som det skal, kan det også tyde på at andre gener ikke er i orden. Denne genfeilen som ble påvist viser seg å være arvelig. Og mindre spermiemengde øker risikoen for at en spermie med defekt gen befrukter egget slik at den dårlige sædkvaliteten arves.

Kan man forbedre sædkvaliteten?
Sædkvaliteten er ikke konstant, men svinger. Det tar normalt 74 dager å produsere hver enkelt sædcelle, og opp til 20 dagers modning i testiklene før de ejakuleres. Sæden er altså fornybar, og produksjonen skjer kontinuerlig. Dermed kan man påvirke kvaliteten på spermiene.

Men dette gjelder ikke i alle tilfeller. Dersom det for eksempel har skjedd en skade på spermienes DNA, kan det være vanskelig for kroppen å reparere skadene. Faktisk er denne evnen særlig dårlig i mannens kjønnsceller.

Her er noen punkter som kan bidra til å forbedre sædkvaliteten:

 • Stump røyken
 • Sørg for et sunt kosthold
 • Unngå bruk av narkotika
 • Unngå alkohol i store mengder
 • Ta forholdsregler overfor miljøgifter
 • Beskytt deg mot seksuelt overførbare sykdommer
 • Vær kritisk til bruk av legemidler, hør om eventuelle bivirkninger
 • Sjekk helsetilstanden din
 • Unngå overvekt
 • Vær i fysisk aktivitet, men ikke overdriv
 • Unngå sterk varme (varme bad, badstu mm)
 • Unngå stress
 • Unngå enkelte typer glidemiddel (noen kan svekke sædkvaliteten)

Kan man forhindre dårlig sædkvalitet?
Fordi vi ikke vet helt hva som fører til nedsatt sædkvalitet, er det ikke mulig å si noe sikkert om hvordan man kan forhindre dårlig sædkvalitet. Mye tyder dessuten på at dårlig sædkvalitet er internasjonalt betinget og skyldes miljø og arv. Vi har også sett at arvestoffet og mors kosthold, røyking og omgivelser kan virke inn. I så måte er det ikke så mye man kan gjøre for å unngå å bli rammet.

Man kan imidlertid følge rådene over om hvordan sædkvaliteten kan forbedres.

Les også:

20 tips som gjør det lettere å bli gravid

Tar det lang tid å bli gravid?

10 kjappe om infertilitet og IVF

Hvor dårlig er for dårlig?
Definisjonen på hva som er for dårlig må stadig endres på grunn av fremskritt i medisinens verden. Etter at assistert befruktning har blitt vanlig kan stadig flere infertile par få barn. I dag behøver man teoretisk bare én enkelt frisk spermie for å kunne befrukte et egg ved assistert befruktning. Det kalles, som nevnt tidligere, Intra Cytoplastic Sperm Injection (ICSI) og går ut på at spermien hjelpes inn i egget.

Ikke alle menn produserer sæd eller spermier. Menn som for påvist dårlig sædkvalitet ved en infertilitetsutredning kan møte på begreper som: 

Oligospermia (svært få spermier) 

Azoospermia (ingen spermier – rammer 1% av den mannlige befolkningen, men hele 15% av infertile menn) 

Dysspermia (dårlig bevegelighet eller unormalt utseende hos spermiene) 

Aspermia (mangel på sædvæske)

For dårlig vil være i tilfeller hvor det ikke finnes noen spermier eller ingen normale spermier.

Kan jeg bli far likevel?
Som nevnt tidligere kan sædkvaliteten endres over tid, slik at man kan snu den negative trenden. I noen tilfeller skyldes dårlig sædkvalitet også feil eller hindringer i mannens kjønnsorganer, for eksempel hvor sædlederne er blokkerte. Og noen ganger kan man fjerne disse hindringene.

Menn med svært dårlig sædkvalitet har også blitt fedre, men det kan ta lengre tid. Vi har dessuten assistert befruktning som kan hjelpe de aller fleste menn med dårlig sædkvalitet.

Vil sædkvaliteten min påvirke barnet?
Noen hevder at risikoen for å overføre genetiske feil øker ved lav sædkvalitet, særlig når man bruker assistert befruktning (særlig da Intra Cytoplastic Sperm Injection – ICSI). Årsaken er at spermier som normalt ikke ville kunne befrukte egget her sprøytes direkte inn i det.

Norske undersøkelser viser imidlertid at hyppigheten av genetiske sykdommer ikke er merkbart større hos barn som er født etter bruk av ICSI metoden.

Man vet imidlertid at naturen ”rydder opp” og fjerner embryo som ikke er levedyktige, og forskere mener derfor risikoen for spontanabort øker dersom sædkvaliteten er dårlig, også der assistert befruktning er benyttet.

Kuriosa
En undersøkelse publisert i forskningstidsskiftet New Scientist i 2003 konkluderte med at pene menn har best sædkvalitet. Menn med symmetriske trekk ble favorisert, og det viste deg at mennene som ble vurdert å være kjekkest hadde mer bevegelige spermier enn de andre mennene i undersøkelsen.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Forskning.no, Emory Healthcare, University of Maryland Medicine, Biotik, Clearblue, Naturdrogeriet, Mst, Mad og sundhed, Autoteket, Proxeed, Dagbladet,NRK, VG, Aftenposten.annonsebilag
 
ADTECH.config.placements['d5_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d5_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.enqueueAd('d5_annonsorinnhold');
 
ADTECH.config.placements['d6_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d6_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.enqueueAd('d6_annonsorinnhold');

Legg inn en kommentar
 
 
 
 
bokstaver igjen
Antall kommentarer: 0


 

 

Sjefredaktør: Karine Næss Frafjord
Fagredaktør: Maren Eriksen
Journalist: Janet Molde Hollund
Forumansvarlig: Tamara Nygård

RSS-feed Aktuelt fra Babyverden.no
Kontakt: babyverden(a)sandviks.com

Babyverden.no arbeider etter Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk og følger redaktørplakaten.


tilbyr veiledning gjennom Babyverden.no og Familieverden.no, og rett bok til rett tid gjennom Goboken. Eller sagt på en annen måte: Vi hjelper barn og foreldre å utvikle seg sammen. Vi utgir også Svangerskapsboken, Spedbarnsboken og Fødselsboken som deles ut gratis til alle gravide og småbarnsforeldre i Norge.

Copyright © 2001-2016 Babyverden.no - Kopiering av materiale fra Babyverden.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. Babyverden har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

Babyverden.no bruker informasjonskapsler (Cookies). Her kan du lese mer om vår bruk av informasjonskapsler(cookies) på Sandviks og Babyverden sine siter

Til toppen av siden