Du er her: Prøver > Stebarnsadopsjon
 

Om stebarnsadopsjon

 

Stebarnsadopsjon kan innvilges for en person som er gift med barnets biologiske forelder. Fra 1. januar 2002 ble det mulig også for en registrert partner å stebarnsadoptere sin partners barn.
Artikkelen fortsetter under annonsen
 
ADTECH.config.placements['d4_netboard'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d4_netboard_mobil', min: 0, max: 579 },{ id: 'bv_d4_netboard_tablet', min: 580, max: 1199 },{ id: 'bv_d4_netboard_desktop', min: 1200, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.loadAd('d4_netboard');

Det er ingen aldersgrense for å stebarnsadoptere, verken når det gjelder søkerens eller barnets alder. Saksgangen er imidlertid enklere og raskere dersom den som søkes adoptert er over 18 år. Er barnet under 18 år, utreder vanligvis barnevernet saken, noe som kan ta litt tid.

I de aller fleste tilfeller av disse sakene er det stefar (biologisk mors nye ektemann) som er søkeren.

Det er et vilkår at det foreligger et stabilt og relativt langvarig forhold mellom søkeren og barnets mor. I utgangspunktet regner man minst to års ekteskap/partnerskap og like lang oppfostring av barnet. Samboerskap forut for ekteskapet/partnerskapet kan tillegges vekt dersom dette kan dokumenteres ved attest, fortrinnsvis fra folkeregisteret.

Det føres en restriktiv praksis når det gjelder stebarnsadopsjon. Årsaken til dette er blant annet at utgangspunktet i norsk rett er ”det biologiske prinsipp”. Det er et alminnelig akseptert synspunkt at det er det beste for barnet å ha mest mulig tilknytning og kontakt med sine biologiske foreldre. Denne tilknytningen bør bare brytes der tungtveiende grunner av hensyn til barnet taler for det. Det er særlig restriktiv praksis når det gjelder stebarnsadopsjon av barn under 12 år. Årsaken er at kontakten mellom barnet og biologisk forelder kan bli gjenopptatt etter en tid.

Farskap skal, så langt råd er, være fastsatt før adopsjon kan foretas. Adopsjonsbevilling skal ikke gis før en eventuell farskapssak er avsluttet, slik at begge foreldrenes syn på adopsjonssøknaden kan innhentes.

Dersom farskap forblir ukjent, må adopsjonsmyndigheten foreta en vurdering av hvorvidt adopsjon vil bli til barnets beste. I denne forbindelse blir det lagt vekt på om barnet lever i en stabil familierelasjon i forhold til den som søker om stebarnsadopsjon.

Søknadsprosessen
Søknadsprosedyren er annerledes når det gjelder adopsjon av stebarn enn for andre typer adopsjon. Søknad om adopsjon av stebarn eller fosterbarn skal sendes direkte til nærmeste regionkontor i Bufetat. Den skal ikke via det lokale barnevernet.

Når Bufetats regionkontor har gjennomgått søknaden, og innhentet uttalelse fra barnets biologiske foreldre skjer innhentingen av uttalelse fra barnevernet.

Dokumenter i saken

1.Vigselsattest eller attest for inngått partnerskap
2. Fødselsattest for den som søkes adoptert – med navn på foreldrene
3. Fødselsattest for søkeren
4. Legeattest for søkeren
5. Uttømmende politiattest for søkeren
6. Samtykkeerklæring fra den biologiske forelder som er gift med/har inngått partnerskap med søkeren (Dette skjemaet kan fås tilsendt fra Bufdir)

7. Dersom barnet er under 18 år, må det dokumenteres hvem som har foreldreansvaret
8. Dersom barnet er over 12 år, skal samtykkeerklæring fra barnet legges ved (samtykket for de mellom 12 og 18 år innhentes normalt av barnevernet i forbindelse med sosialrapporten).

Adopsjon av barn over 12 år uten uttrykkelig samtykke av barnet er ikke mulig. Barn mellom 7 og 12 år har som regel en samtale med det lokale barnevernet om barnets mening i saken. Barnet skal ikke presses til å ta stilling. Barnets mening skal bli hørt, men er normalt ikke avgjørende i saken.

Statistikk

På 1970-tallet var nesten halvparten av alle adopterte tidligere stebarn, mens denne andelen sank betraktelig på 1980 og 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Nå er antallet stebarnsadopterte på vei opp igjen. De fire siste årene har det vært mer enn en dobling i antall stebarnsadopterte.

Årsaken til dette henger sammen med at flere registrerte partnere adopterer partnerens barn. I 30 prosent av stebarnsadopsjonene i fjor var adoptivforelderen partner i partnerskap

I 2007 ble det registrert 236 stebarnsadopsjoner i Norge. Det var flest stebarnsadopsjoner i Rogaland (37) og i Oslo (33).

Kilder: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Lov om adopsjon og Statistisk sentralbyråOppdatert 10.02.2009
annonsebilag
 
ADTECH.config.placements['d5_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d5_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.loadAd('d5_annonsorinnhold');
 
ADTECH.config.placements['d6_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d6_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.loadAd('d6_annonsorinnhold');

Legg inn en kommentar
 
 
 
 
bokstaver igjen
Antall kommentarer: 0


 

 

Sjefredaktør: Karine Næss Frafjord
Fagredaktør: Maren Eriksen
Journalist: Janet Molde Hollund
Forumansvarlig: Tamara Nygård

RSS-feed Aktuelt fra Babyverden.no
Kontakt: babyverden(a)sandviks.com

Babyverden.no arbeider etter Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk og følger redaktørplakaten.


tilbyr veiledning gjennom Babyverden.no og Familieverden.no, og rett bok til rett tid gjennom Goboken. Eller sagt på en annen måte: Vi hjelper barn og foreldre å utvikle seg sammen. Vi utgir også Svangerskapsboken, Spedbarnsboken og Fødselsboken som deles ut gratis til alle gravide og småbarnsforeldre i Norge.

Copyright © 2001-2016 Babyverden.no - Kopiering av materiale fra Babyverden.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. Babyverden har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

Babyverden.no bruker informasjonskapsler (Cookies). Her kan du lese mer om vår bruk av informasjonskapsler(cookies) på Sandviks og Babyverden sine siter

Til toppen av siden