Du er her:  > Ultralyd i uke 12?
 

Ultralyd i uke 12?

Ultralyd i uke 12?

Ultralyd i uke 12? 

Forskere ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin ønsker å starte et forskningsprosjekt med ultralydundersøkelser til gravide i uke 12. Prosjektleder Kjell Åsmund Salvesen tror dette vil ha fostermedisinske fordeler. Men hva kan man egentlig se, og hvem kan få tidlig ultralyd?
Artikkelen fortsetter under annonsen
 
ADTECH.config.placements['d4_netboard'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d4_netboard_mobil', min: 0, max: 579 },{ id: 'bv_d4_netboard_tablet', min: 580, max: 1199 },{ id: 'bv_d4_netboard_desktop', min: 1200, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.loadAd('d4_netboard');
Tilbud om rutinemessig ultralydundersøkelse, varierer fra land til land. I Norge får gravide tilbud om første rutineultralyd rundt uke 18. Tyskland har tre undersøkelser, i uke 10, 20 og 30. Danmark har to; kombinert tidlig ultralyd og blodprøve omkring uke 12 og rutineundersøkelse i uke 20. I Sverige tilbys noen ekstra undersøkelse i uke 32 i tillegg til rutineundersøkelse i uke 18, og det diskuteres det å innføre ultralyd i uke 12.
 
Nå vil en gruppe forskere ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin se på muligheten for frivillig ultralyd for norske kvinner i uke 12. Tidspunktet for ultralydundersøkelsen er avgjørende for hva man kan se og ikke kan se med ultralyd.
 
Viktig kartlegging
- Det er mange grunner til at vi ønsker å starte dette prosjektet. Et eksempel er å undersøke tvillingsvangerskap. Hvert år er det over tusen tvillingfødsler i Norge. Ett av ti tvillingpar deler morkake, og dette kan skape problemer for fostrene, for eksempel vektsproblemer eller tvilling-tvilling transfusjon. Det er viktig å få klassifisert tvillingsvangerskap riktig og så tidlig som mulig. De tvillingparene som deler morkake trenger ekstra oppfølging, gjerne med ultralyd hver andre uke. I uke 18 er det langt vanskeligere å finne ut om tvillingene deler morkake, opplyser Kjell Åsmund Salvesen.
 
- Vi er også opptatt av barn med hjertefeil. Hjertefeil er det vanligste medfødte utviklingsavviket, og også det som er vanskeligst å oppdage - både før og etter fødselen. Noen hjertefeil er så alvorlige at barnet må fødes på Rikshospitalet og da må vi vite om det før fødselen. Med ultralyd i uke 12 kan vi oppdage flere medfødte hjertefeil, fortsetter Salvesen.

"Vi er fostermedisinere og ønsker å gjøre noe bra for fosteret, ikke å finne flest mulige Downs syndrom."

Kjell Åsmund Salvesen, prosjektleder og sjefslege ved St.Olavs hospital.

Utviklingsfeil og missed abortion
Med tidlig ultralyd vil også utviklingsfeil hos fosteret kunne oppdages. Dette gjør at svangerskap som må avbrytes, kan avbrytes så tidlig som mulig. Missed abortion, hvor fosteret dør uten å umiddelbart bli skilt ut, vil også oppdages før uke 18.
 
Tidlig eller sen abort
Direktør Sissel Rogne i Bioteknologinemnda mener at forskningsprosjektet i Trondheim er viktig.
 
- Istedenfor å synse om hva som er best, må det jo være bedre å vite hva man kan få svar på om fosteret, også tidligere i svangerskapet. Det er en stor belastning for kvinnen å gjennomgå en senabort, sier hun til vg.no.
 
For gravide som har foster med dødelige tilstander, vil tidlig ultralyd være positivt i og med at svangerskapet kan avbrytes tidligere enn i uke 18.
 
- Dersom svangerskapet har passert 12 uker, setter man i gang en abort med medikamenter fordi fosteret er for stort til at det kan gjøres utskrapning. Da må kvinnen føde fosteret på vanlig vis, forklarer overlege ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, Harm-Gerd Karl Blaas.
 
Det likevel stor forskjell på abort i uke 12 og uke 18. I uke 18 har mange gravide knyttet sterke bånd til fosteret. At fosteret må fødes på naturlig vis oppleves som en stor påkjenning. Mange av mødrene har kjent spark, er synlig gravide og barnet som må fødes er langt større enn i uke 12.
 
Etisk debatt
Å innføre tidlig ultralyd som frivillig offentlig tilbud til alle gravide, har vært diskutert i flere år. Et hovedargument for kritikere er høyt antall abort og utsiling av fostre. I følge førsteamanuensis ved institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU, Berge Solberg, finnes den etiske debatten om tidlig ultralyd i to ulike versjoner.
 
- Den ene debatten er om bortvelging av Downs syndrom og om det er riktig eller galt at helsevesenet legger til rette for det. Den andre debatten dreier seg om hvorvidt risikoberegning for kromosomavvik ødelegger svangerskapskvaliteten eller om det beroliger den gravide.
 
Mange gravide tror at kromosomavvik kan sees på skjermen, mener Solberg. Dette er ikke tilfelle, fordi ultralydundersøkelsen bare gir en risiko-vurdering.
 
- For de aller, aller fleste som viser seg å ha høy risiko, vil videre undersøkelser fastlå at de ikke bærer et barn med Downs syndrom. De vil altså bli ”unødvendig” uroet med ultralyd. Vil de da mene at svangerskapet ble bedre med undersøkelsen? Og hvor mye engstelse oppstår ved slike falske alarmer? Disse er spørsmål kritikere stiller seg, sier Solberg.
 
Abort
I Norge i dag velger omtrent 85 prosent av de som får vite at de bærer på et barn med Downs syndrom abort. Det er en høy andel, mener Solberg. Han synes det er vanskelig å spå hvor mange som vil ta abort ved en eventuell innføring av ultralyd i uke 12.
 
- Man må kunne anta at mange som ønsker tidlig ultralyd også er interessert i å velge abort dersom Downs Syndrom påvises. Men det er flere usikkerhetsmomenter. Mange gravide er interessert i tidlig ultralyd primært for å få tidlig ultralyd og ikke for å få risikoberegning for Downs. I Danmark har de hatt nakkefoldscreening siden 2004. Nesten alle danske gravide velger abort når Downs syndrom påvises. I England, som har hatt tidlig screening enda lengre, har det de senere årene blitt flere som velger å være frem barn med Downs syndrom, sier Solberg.
 
Det vil uansett ikke være fritt frem med abort etter ultralyd i uke 12, slik mange tror. I Norge er nemlig grensen for fri abort 11 uker og 6 dager basert på siste menstruasjon. Ønske om abort etter ultralydundersøkelse i uke 12, må til nemdbehandling, akkurat som ved rutineundersøkelsen mellom uke 17 og 19. Kravene for innvilgelse blir derimot større dess eldre fosteret er.
 
- Målet med studien er ikke å finne ut om foster har Downs syndrom, slik det alltid fokuseres på i debatter. Vi er fostermedisinere og ønsker å gjøre noe bra for fosteret, ikke å finne flest mulige Downs syndrom, presiserer forskningsleder Salvesen.
  
Hvem vil takke ja?
Forskerne tviler på at alle gravide vil ønske å benytte seg av et eventuelt tilbud om tidlig ultralyd.

- Dette er også noe vi vil forsøke å finne ut av gjennom studien. Hvis jeg skal anslå noe nå, tror jeg kanskje to tredeler av de gravide vil takke ja, sier Salvesen.
 
 


TIDLIG ULTRALYD

 

Det finnes to typer tidlig ultralyd:

Ultralyd som ledd i svangerskapsomsorg: Denne ultralyden skjer på medisinsk indikasjon, det vil si at kvinnen har et problem som blødning og smerter og man må avklare om svangerskapet er intakt og at fosteret ligger på riktig plass. Man sjekker også at hjertet slår.

 
Ultralyd som ledd i fosterdiagnostikk: Her søker man informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller påviser/utelukker sykdom eller utviklingsavvik hos foster. Man ser da på anatomien og ultralydmarkører. Man kan diagnostisere tvillingsvangerskap (om de deler morkake eller ikke) og se på nakkeoppklaring (nakkeoppklaringen kan indikere om fosteret har sykdom, vanligvis Downs). Ellers kan man oppdage meget alvorlige feil som ikke er forenlige med liv. Dette tilbudet er lovregulert fordi denne undersøkelsen ikke er på medisinsk indikasjon, men faller under kategorien fosterdiagnostikk.


I praksis: Det er vanskelig å etterleve loven og retningslinjene i praksis fordi det er umulig å skille ”ultralyd som ledd i vanlig svangerskapsomsorg” fra ”ultralyd som ledd i fosterdiagnostikk”. Det er ikke innholdet, men hensikten med undersøkelsen som avgjør om den rammes av bioteknologiloven. En kvinne kan være urolig for om svangerskapet utvikler seg normalt. Dette gir rett til tidlig ultralyd hos en vanlig gynekolog. Gynekologen kan da ikke ha til hensikt å undersøke om fosteret har kromosomfeil eller utviklingsavvik. Men legen har lov til å undersøke fosteret etter beste evne og må henvise videre dersom han/hun får mistanke om kromosomfeil eller utviklingsavvik. Hvis denne legen hadde fosterdiagnostikk som hensikt, har han/hun brutt norsk lov.


Hvem kan få i dag? Alle som ønsker det kan betale seg til en tidlig ultralyd hos en privatpraktiserende, men har ikke rett på ultralyd som fosterdiagnostikk (se ovenfor).

 Oppdatert 03.06.2011
annonsebilag
 
ADTECH.config.placements['d5_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d5_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.enqueueAd('d5_annonsorinnhold');
 
ADTECH.config.placements['d6_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d6_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.enqueueAd('d6_annonsorinnhold');

Legg inn en kommentar
 
 
 
 
bokstaver igjen
Antall kommentarer: 14
Vil gjerne ha tidlig ultralyd
Skrevet av Engstelig gravid 15.08.2011
Blir så forbanna når denne debatten bare sirkler rundt Downs!!! Grunnen til tidlig ultralyd er da ikke for alle et ledd i å finne ut om barnet har Downs! Jeg er nå gravid og har bare lyst å vite om det er liv der inne. Jeg har opplevd en såkalt missed abortion, hvor jeg har gått gravid i 5 uker etter det var dødt. Det er min store frykt at dette skal skje igjen. Det var grusomt! Så jeg mener en tidlig ultralyd kan få mor til å føle seg mindre engstelig, som igjen er bedre for barnet. For min del tenker jeg at det kan være greit å få vite tidlig hvis barnet eventuelt har en sykdom eller et syndrom, da har man litt tid å forberede seg på det som kommer.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Ubrukelig ultralyd!
Skrevet av Misfornøyd 17.07.2009
Var på ultralyd i hos volvat i bergen i uke 11. Vi ville sjekke at alt var i orden og eventuelt få med oss noen bilder fra opplevelsen. Dette skulle vise seg å ikke være så enkelt. Hun ville ikke si noe om eventuelle avvik,så vi var like klok etter vi hadde vært på ul,og ingen bilder fikk vi med heller.Følte det hele var utrolig uprofesjonelt. Dette kostet 1130 kroner. Så enten er konklusjonen her,dropp ul i uke 11 eller dropp Volvat. Dette synes vi var en påkjenning grunnet depresjoner fra mor ved 1.fødselen vår,så dette var ingen god opplevelse.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
glad for jeg fikk ul i uke tolv
Skrevet av carina 07.03.2009
jeg fikk ul i uke tolv pga mistanke om tvillinger, og det var det:) er glad jeg fikk vite det så tidlig, så hadde bedre tid til å forberede oss, spesiellt økonomisk. viste seg på ul i uke 18 at gutten vår hadde svulst på lungen, så hadde faktisk dr salvesen som primærlege under svangerskapet!! en av de koseligste av alle leger på st.olavs! og møtte maaaange leger og jordmødre under svangerskapet da jeg var på ul annenhver til hver tredje uke pluss kontroller der også. salvesen er en mann som virkelig bryr seg om både mor og barn!!!
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Slippe 2 mnd uro
Skrevet av Marit 07.03.2009
I mitt første svangerskap ble det oppdaget missed abortion ved ultralyd. Døden hadde intruffet helt i begynnelsen av svangerskapet, men kroppen min hadde ikke forstått det. Ved neste svangerskap la jeg ned en stor innsats for å få kommet til tidlig ultralyd. Fikk først bare time i uke 20, til tross for henvisning fra fastlege, men til slutt gikk det i orden likevel. Lettelsen ved å se at det var et lite pumpende hjerte i den bittelille kroppen var ubeskrivelig. Fra da av klarte jeg å glede meg. Jeg tror ultralyd i uke 12 i veldig mange tilfeller vil resultere i at mødrene får 2 måneder mindre med uro. De fleste foster er jo friske.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
jepp
Skrevet av elin 05.03.2009
Jeg synes ultralyd i uke 12 var veldig greit, jeg gjorde det selv i tyrkia. det var bra for da kunne eg allerede se at alt var bra, og hvor mange babyer vi skulle få. det var en fin opplevelse...
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Lykkelig med barn med downs
Skrevet av Linda 28.02.2009
Som Meg i sin kommentar gir uttrykk for, kjenner jeg at det provoserer meg, at det skal være en selvfølge å få tidlig ultralyd. I dag skal vi kunne velge og vrake på alle områder i samfunnet, selv over liv og død. Jeg er for selvbestemt abort, men jeg synes det er trist at så mange velger bort barn når down syndrom blir påvist, og jeg er redd for at det blir født enda færre mennesker med downs dersom alle skal få rett til tidlig ultralyd. Jeg er mamma til en gutt på 2 1/2 år med downs, han er verdens herligste og som foreldre er vi veldig stolte over alt han lærer og får til! For meg er det stor forskjell på det å velge om man skal ha et barn, til det å velge hva slags barn man skal ha... Hva slags verden ønsker vi oss? Det bør være plass i vårt samfunn også til de som er litt annerledes.Til deg ulykkelige og slitne mamma; jeg håper og tror du etterhvert blir lykkelig med ditt barn, det går bedre etterhvert, og du kommer til å føle stolthet. Lykke til.

Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Er enig med denne studien
Skrevet av Linn Christine 28.02.2009
Med tanke på at jeg har ett barn fra før av ville jeg helst ikke utsatt meg selv for en stor påkjenning, for de krever jo foreldre resten av livet. Jeg ser mange sender vekk de med Down Syndrom på avlastningshjem fordi foreldrene blir så slitne (i alvorlige grader vel å merke) å da vet jeg personlig, at hvis jeg kunne funnet ut av sånne risikoer tidlig i svangerskapet ville jeg nok avbruitt fordi jeg har ett barn fra før av.
Jeg er Gravid nå, å håper at alt går greit, men dette er virkelig noe man bør tenke over, spesielt i familier der man har barn fra før av
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
hmm...
Skrevet av Meg 28.02.2009
Kjenner jeg blir sint når denne saken kommer opp...
En ting er å finne ut dødelige avvik ved 12 uker, men downs er jo ingen dødelig tilstand. Ja, jeg vet at det er store forskjeller på barn som har downs, mange krever mer enn andre. Jeg har selv en datter med downs, det var selvfølgelig et stort sjokk da hun ble født, visste ingenting på forhånd. Vet ikke helt hva jeg hadde gjort dersom jeg hadde fått visst det i svangerskapet, men tviler på at jeg hadde tatt abort. Tror heller jeg hadde satt meg inn i hvordan det er å ha et spesielt barn. Det første året var tøft, må innrømme det, men hadde aldri være foruten den herlige solstrålen min.
Folk har for mange fordommer, alt skal være perfekt, folk vil vite nøyaktig dato og tidspunkt for når barnet skal bli født, og kjønn er jo nesten obligatorisk å vite når man er på ultralyd. Er for selvbestemt abort, men folk bør få mer opplysning om avviket som blir funnet, ikke bare få en ny time til abort på grunnlag av avvik som en kan leve med..
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Jeg var heldig..
Skrevet av Inger 28.02.2009
Jeg var heldig og fikk tidlig UL, jeg var da 10 uker på vei . Det hjalp oss veldig mye som førstegangs gravide. Gikk rundt og var bekymret hele tiden, og når jeg fikk se at ungen var i fin form på tidlig UL, så kunne jeg glede meg over ungen på en annen måte. Ungen var ikke planlagt, så det kom som et sjokk. Vi vurderte abort også, men når vi så ungen når jeg var 10 uker på vei, ja da var det tårer i øynene og bare glede. Vurderte ikke abort etterpå i hele tatt.

Så tidlig UL hjalp meg til å bestemme meg, og jeg er lykkelig over at jeg beholdt barnet, er nå gravid i uke 20 :) Så jeg håper virkelig at folk bør kunne velge en tidlig UL. Skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig. Vi kan bestemme abort selv, burde få bestemme om vi vil se ungen tidligere også, mener nå jeg :)
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
tidlig ultralyd
Skrevet av lene 27.02.2009
Jeg synes at Norge burde få tidligere ultralyd tilbud enn de har i dag, det fordi at man skal få muligheten til å ta en avgjørelse deersom det skulle være noe evt alvolige avik.. det ville være vanskeligere å velge en slik avgjørelse i uke 18-19.. jeg mener at ultralyd burde være et tilbud når fosteret er ferdig utviklet ca i uke 10 - 11.. og en igjen i uke 25 :)
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Hmmm...
Skrevet av Maria 27.02.2009
Dette kan jo være bra for noen, viss det er noen i nærmeste familie som har en arvelig sykdom eller noe sånt da... Men det er kanskje ikke for alle sammen, men selv synes jeg den enkelte gravide skal få velge selv om de vil ha en ultralyd så tidlig som i uke 12...
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Foreldrenes valg, ikke statens
Skrevet av Kristine 27.02.2009
Jeg synes det skal være ultralyd i uke 12 for at eventuelt urolige gravide får se at fosteret har det bra og for å se etter alvorlige sykdommer og feil hos barnet. Det er våre liv og det er ikke alle som kan klare å ta seg av et sterkt handicappet/sykt barn hverken mentalt eller økonomisk. Det er ikke noe mer riktig at staten skal leke Gud og bestemme dette for oss? Det er oss som foreldre som må få velge dette selv, vi er som oftest voksne mennesker som burde få ta egne valg og ansvar for våre egne liv.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Downs
Skrevet av Ikke lykkelig 27.02.2009
Alle burde få muligheten til å sjekke om barnet de bærer på har downs eller andre avvik. At de i Norge bare tilbyr dette til kvinner over 38 år er provoserende. Jeg er under 30 år, og har fått et barn med downs. Vi ante ingenting, og sjokket var stort.

For oss har dette vært helt jævlig. Fra å være et lykkelig par med mange fremtidsplaner, er vi nå langt nede, slitne og deprimerte av lange sykehusopphold, forestående hjerteoperasjon og knuste drømmer. Et slikt liv unner jeg ingen, verken for foreldre eller barn.
Downs barn har ofte mye følgesykdommer, som f.eks hjertefeil. Det har vårt barn, og er pga det mye sliten og klarer ikke spise selv. Vi føler ingen glede, ingen stolthet over å bli foreldre.

Når teknologien finnes, hvorfor ikke bruke den? Så slipper folk å oppleve dette. Det heter jo rett til selvbestemt abort.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Gi oss muligheten!
Skrevet av Lena 27.02.2009
Jeg har trua på ultralyd i uke 12. Tenk så mye lettere den gravide familen får det hvis de har mulighet til å vite hvordan den lille i magen har det. Veldig mange kvinner opplever en spontanabort i løpet av livet og hvis man har opplevd dette går man å bærer på en uro som ikke er godt for noen, hverken mor, barn eller støtteaperat.

Håper gravide kvinner får valgfriheten om en kort stund!
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold


Sjefredaktør: Karine Næss Frafjord
Fagredaktør: Maren Eriksen
Journalist: Janet Molde Hollund
Forumansvarlig: Tamara Nygård

RSS-feed Aktuelt fra Babyverden.no
Kontakt: babyverden(a)sandviks.com

Babyverden.no arbeider etter Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk og følger redaktørplakaten.


tilbyr veiledning gjennom Babyverden.no og Familieverden.no, og rett bok til rett tid gjennom Goboken. Eller sagt på en annen måte: Vi hjelper barn og foreldre å utvikle seg sammen. Vi utgir også Svangerskapsboken, Spedbarnsboken og Fødselsboken som deles ut gratis til alle gravide og småbarnsforeldre i Norge.

Copyright © 2001-2016 Babyverden.no - Kopiering av materiale fra Babyverden.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. Babyverden har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

Babyverden.no bruker informasjonskapsler (Cookies). Her kan du lese mer om vår bruk av informasjonskapsler(cookies) på Sandviks og Babyverden sine siter

Til toppen av siden