Hva er igangsetting av fødsel?

Igangsetting av fødsel

Igangsetting av fødsel 

Noen ganger starter ikke fødselen av seg selv, og kroppen må hjelpes i gang. Også når du har gått et visst antall dager på overtid, er det vanlig at fødselen blir satt i gang. Eksakt når dette skal gjøres, varierer fra fødested til fødested. Her kan du lese mer om de ulike trinnene i igangsettingsprosessen.
Artikkelen fortsetter under annonsen
 
ADTECH.config.placements['d4_netboard'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d4_netboard_mobil', min: 0, max: 579 },{ id: 'bv_d4_netboard_tablet', min: 580, max: 1199 },{ id: 'bv_d4_netboard_desktop', min: 1200, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.loadAd('d4_netboard');
Igangsetting av fødsel gjøres ved å ta hull på fostervannshinnen eller ved medisinering. Igangsetting brukes ved overtid, når fostervannet går uten at riene kommer og ved alvorlig tilstander mor som for eksempel svangerskapsforgiftning og diabetes eller når fosteret ikke har det bra i mors liv.
 
Hva skjer under igangsettelsen?
Igangsettelsen foregår som oftest i tre trinn. Hvilket trinn du starter på, avhenger av hvor ”klar” kroppen din er til å føde – og spesielt av hvordan forholdene rundt livmorhals og mormunnsåpning er. Noen ganger kan det hende at fødselen setter i gang av seg selv etter trinn 1. Andre ganger må man også gå gjennom trinn 2 og 3 for at fødselen skal komme skikkelig i gang.

Trinn 1 - modning av livmorhalsen

Livmorhalsen undersøkes:
Livmorhalsen må være klar, det vil si moden, når en fødsel skal startes. Livmorhalsen din undersøkes mens du ligger på en vanlig benk, det vil si at det er en vaginal undersøkelse. Jordmor eller lege vil kjenne på livmorhalsen din. En livmorhals er moden hvis den er kort, myk og midtstilt eller forovervendt. Den er umoden hvis den er lang, lukket, fast og bakovervendt/langt bak. En myk og moden livmorhals åpner seg mye enklere, og det er en veldig stor fordel for deg og for hele forløpet hvis livmorhalsen er godt moden før du går videre til neste trinn.

Hvis livmorhalsen din er umoden, må du være innstilt på at igangsettelsen kan strekke seg over et par dager. Mange føder imidlertid i løpet av det første døgnet etter at modningen ble satt i gang.

Stikkpiller for modning
Til å modne livmorhalsen brukes et stoff, ofte prostaglandin eller Cytotec, og dette  plasseres høyt oppe i skjeden. Tabletten settes inn av lege, og du må være innlagt på sykehuset når dette skjer. Innsettingen kan føles ubehagelig, men ikke direkte smertefull. For at medisinen skal oppløses og begynne å virke, må du ligge i ca én time etterpå. Fosterets hjerteaktivitet blir kontrollert med jevne mellomrom.
 
Smårier eller er det virkelig kommet i gang?
De fleste begynner å kjenne litt murrende menstruasjonslignende smerter en halvtime etter at tabletten er satt inn. Det er ikke uvanlig at du får hyppige, korte rier som kan vare noen timer. Ofte vil disse gå over igjen, men av og til kan slike smårier gå over til ordentlige rier, slik at du går i fødsel. Noen kan bli litt kvalme eller få diaré utover i fødselsforløpet som bivirkning av tabletten.

Modningstablettene blir som regel satt gjentatte ganger, ofte hver fjerde time. Det er umulig å si på forhånd hvor mange tabletter akkurat du vil komme til å trenge. Noen ganger er det nødvendig å gjenta modningskuren over to døgn før livmorhalsen er blitt så kort og mormunnen så åpen at det er mulig å ta hull på fosterhinnene. Noen ganger kan det hende fødselslegen bestemmer at du skal ta en pause på 1–2 døgn før videre behandling med modningspiller.

Trinn 2 - ta hull på fosterhinnen
Neste trinn i igangsettelsen av fødselen din skjer ved at jordmor eller lege tar hull på fosterhinnen med en tynn plastkrok, slik at vannet går. Når det går hull på fosterhinnen virker det som et kraftig signal til livmoren din om å starte med rier. Forskning tyder på at å ta hull på fosterhinnene forkorter fødselsforløpet med fra 1 til 2 timer.
Fosterhinnene har ingen nerver, slik at dette ikke vil være smertefullt verken for deg eller barnet. Men siden jordmoren/legen må arbeide dypt inn i skjeden, kan det være litt ubehagelig.

Trinn 3 - drypp


Ristimulerende medikament
Hvis du ikke får rier i løpet av den første timen etter at fostervannet er tatt, får du et drypp med ristimulerende medikament (hormonet oxytocin). Jordmor passer godt på, går inn og ut hos deg og øker gradvis doseringen. Medisinen får du ved hjelp av en volumpumpe direkte inn i en blodåre på hånden din. Når du får drypp, overvåkes fosterets hjerteslag og din riaktivitet.
 
Du må passe på at kroppen din får nok væske. Drikk gjerne brus eller saft med sukker i og spis regelmessig, slik at du får nok energi. Det er også viktig at du får tømt urinblæren ofte.

Livmoren tar over selv
De aller fleste får regelmessige rier i løpet av noen timer. Etter hvert overtar livmoren og kan jobbe selvstendig uten medisin. Noen får rier som stopper opp når dryppet slås av. Som regel vil likevel mange av disse få egne rier løpet av det neste døgnet. Hvis ikke, gjentas kuren en gang til, ofte med en hviledag innimellom. En sjelden gang kan man se at fosteret ikke trives med å få denne medisinen, og må ut med akutt keisersnitt.

Når det først er bestemt at barnet skal ut, legges det en plan med tidsbegrensning. Man gir ikke kur mange ganger. Da gjøres i stedet et keisersnitt.

Kan igangsettingen bli utsatt?
Enkelte ganger kan det bli nødvendig å utsette en planlagt igangsettelse fordi det er svært travelt på fødeavdelingen. Fødeavdelingen må være sikre på at det er nok personale til å passe på deg og barnet ditt, når man setter i gang en fødsel.
 
Blir riene vondere når man settes i gang?
En del kvinner opplever nok at igangsatte rier kan være mer intense enn spontane. Men det handler også mye om den mer mentale/psykiske delen ved en igangsetting. Mange kvinner er ganske spente og noen også anspente, og de synes derfor det er vanskelig å jobbe positivt med riene ved igangsetting. Her er det veldig viktig med godt samarbeid mellom fødende, ledsager og jordmor. Det er også slik at mange forventer mer smerte når de vet at jordmoren øker dryppet for at riene skal øke i frekvens og styrke.
 
Må vi være på sykehuset/rommet hele tiden? Også i begynnelsen?
Du trenger ikke være på rommet, det kan være veldig godt å gå litt rundt og få tiden mellom kontrollene hver fjerde time til å gå. Du vil nok få beskjed om å holde deg i nærheten av sykehuset.
 
Vil fødselen vare lenger når den settes i gang?
Det kommer alt an på hvilket trinn du må begynne på og hvor godt du responderer. Det typiske er vel at det kan ta litt tid å få riene godt etablert, men at når det først er godt i gang ikke trenger ta lenger tid.
 
Skiller fødsler som settes i gang fra dem som starter spontant?
En stor internasjonal studie som undersøkte kvinners tilfredshet i forbindelse med fødsel, viste at de som ble satt i gang var like fornøyde som kvinner der fødselen hadde startet spontant. Det var heller ikke forskjell på hvor mye smertestillende de brukte. Flere igangsatte fødsler enn spontante fødsel ender med instrumentell forløsning, det vil si sugekopp eller tang. Det er også flere som må få foretatt akutt keisersnitt underveis i fødselen. Basert på dagens kunnskap så er det ingen større risiko forbundet med om barnet må hjelpes ut.
 
Hvorfor meg?
Noen har hatt lang tid på å forberede seg på at de skal settes i gang, mens andre får kort varsel. For noen er det en lettelse å komme i gang, de er leie av å vente. Andre har ønsket seg en naturlig fødsel og er veldig triste over å måtte settes i gang. Dette er en av de tingene du som gravid ikke kan gjøre noe med og som faktisk er et av de uløste mysteriene innen fødselshjelpen. Det eneste du kan gjøre er å prøve å være tålmodig og holde motet oppe. Mange kvinner ville nok kommet i gang spontant dersom det ikke var faktorer som tydet på at barnet burde forløses for sin egen eller den gravides skyld.
 
Vil jeg måtte settes i gang ved senere fødsler også?
Ikke nødvendigvis. Hvis grunnen til igangsetting ikke finnes i neste svangerskap, kan du fint få en helt naturlig og spontant igangsettende fødsel.
 
Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med jordmortjenesten Mamastork


Oppdatert 11.07.2011
annonsebilag
 
ADTECH.config.placements['d5_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d5_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.enqueueAd('d5_annonsorinnhold');
 
ADTECH.config.placements['d6_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d6_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.enqueueAd('d6_annonsorinnhold');

Legg inn en kommentar
 
 
 
 
bokstaver igjen
Antall kommentarer: 6
CYTOTEC FARLIG
Skrevet av jeanette andersen 27.10.2011
Er det ikke jordmorens,legens eller sykepleierens plikt å opplyse om at cytotec er et abort fremkallende medikament som ikke skal brukes til å fremskynde fødsler,da det kan ha fatale konsekvenser for både mor og barn?dere fører oss kvinner bak lyset, ved å ikke fortelle sannheten om dette medikamentet(samtidig som dere sier at keisersnitt ikke bra).Det er deres ansvar å fortelle om dette til den gravide,slik at vi kan velge dette selv.Det er deres ansvar at vi all efår en trygg behandling,ikke gi oss medisiner som tar sjansespill på liv og død.Jeg er sjokkert over at det ikke er flere som vet dette,og at det ser ut som om man må være en selv utlært lege for å være på den sikkre siden.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
forts. igangsetting trenger ikke være bra...
Skrevet av Førstegangsfødende 25.08.2011
...... etter 5,5 timer og en haug med tette rier som viste seg å ikke være effektive i det hele tatt ettersom jeg hadde 0 mer i åpning blei dryppet tatt av og siden det var gått 3 døgn siden vannavgang endte det med keisersnitt......
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Igangsetting trenger ikke være bra....
Skrevet av Førstegangsfødende 25.08.2011
det høres utrolig enkelt ut når det står skrevet sånn som her.... prøvde ALT! tilogmed ballongkateter. Vannavgang uten rier etter 2. modningstablett. 3. tablett ble satt inn.ingen virkning.ballongkateter blei satt inn.pencillinkur på drypp p.g.a. fare for infeksjon. etter 24 timer blei ballongen tatt ut igjen, altså ingen virkning, bare utrolig smertefullt de første timene etter den blei satt inn. 4.og siste modningstablett blei satt inn samme kvelden. resulterte i menssmerter og smerter i nederst i ryggen slik at nattesøvnen blei heller dårlig.... morgenen etter blei jeg satt på drypp. hadde hørt om dette før men ingen hadde fortalt meg at man blei stående pal ved siden av ei seng eller liggende koblet til 2 dataskjermer. en ledning fra elektroden festet på barnets hode og 2 sensorer med stramme belter rundt magen HELE tia. måtte tisse ofte og måtte få tak i jordmor hver gang så hun kunne kople meg fra.... ledninger og dryppstang og hælvete med på do hver gang! etter 5,5t
--->
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Trinn 0 !
Skrevet av Trudelutt 07.09.2010
Dere har faktisk glemt et trinn; hvis livmorhalsen er særdeles umoden, starter man ofte modningsprosessen med et ballongkateter. Man legger inn et vanlig urinkateter gjennom livmorhalsen (ved en underlivsundersøkelse i benholdere), ballongen på denne plasseres innenfor indre mormunn og blåses opp med inntil 30 ml sterilt vann. Kateteret ligger inne i opptil et døgn og fjernes så uten at ballongen tømmes, slik tøyes livmorhalsen. Så går man videre i igangsettingprosedyren slik som dere beskriver. Jeg har selv gjennomgått dette, ble satt i gang, det tok 4 døgn og alle trinnene få rier for meg, men klarte heldigvis å føde vaginalt for det. Å sette i gang en fødsel er ikke alltid gjort i en håndvending, det bør kvinner som "griner" seg til igangsetting ha i bakhodet. For min egen del var det en god medisinsk grunn som lå bak, uten det hadde det virkelig ikke vært verd det!
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Drypp=toppers
Skrevet av Kristin 07.09.2010
Jeg ble satt igang 40 timer etter at vannet mitt hadde gått..
Med drypp.. Det klager jeg ikke på, som mange andre faktisk gjør, det gjorde at ting skjedde fort og fødselen ble som en lek!
Trodde virkelig ikke at jeg skulle være så heldig å ha en så utrolig enkel fødsel, men det var jeg jo..
Etter 2timer med drypp kom prinsessa ut etter 3press, og ikke skrik eller noe ubehag for mor
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
bryststimulering
Skrevet av snuppa 07.09.2010
Dette er ikke akkurat igangsetting,men da jeg ventet 3 mann gikk vannet tidlig morgen.Vi dro ned for en sjekk på føden,den lille rieaktiviteten som hadde begynt "dabbet" av i 12 tiden.Dro hjem og fikk beskjed om å komme ned v.18.00 tiden hvis ikke noe skjedde.En eldre jordmor var på jobb,hun sa jeg måtte stimulere brystvortene.Jeg syns det var litt pinlig med mannen og jordmor tilstede,men tenkte pytt pytt og satte i gang.Kl.19.00 "smalt" det og jeg fikk intense åpningsrier.21.30 var gullet ute.Dagen etter sa jordmor at hun hadde god erfaring med 3 gangs fødende og bryststimulering.Og at jeg hadde hatt en drømmefødsel:-)Det som skjer er at det blir frigjort hormoner,som setter i gang fødselsprosessen.Det var utrolig smertefullt når det stod på,og lystgassen var god å ha,men når man ikke holder på så lenge er man jo veldig raskt på beina.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold


 

 

 

Sjefredaktør: Karine Næss Frafjord
Fagredaktør: Maren Eriksen
Journalist: Janet Molde Hollund
Forumansvarlig: Tamara Nygård

RSS-feed Aktuelt fra Babyverden.no
Kontakt: babyverden(a)sandviks.com

Babyverden.no arbeider etter Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk og følger redaktørplakaten.


tilbyr veiledning gjennom Babyverden.no og Familieverden.no, og rett bok til rett tid gjennom Goboken. Eller sagt på en annen måte: Vi hjelper barn og foreldre å utvikle seg sammen. Vi utgir også Svangerskapsboken, Spedbarnsboken og Fødselsboken som deles ut gratis til alle gravide og småbarnsforeldre i Norge.

Copyright © 2001-2016 Babyverden.no - Kopiering av materiale fra Babyverden.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. Babyverden har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

Babyverden.no bruker informasjonskapsler (Cookies). Her kan du lese mer om vår bruk av informasjonskapsler(cookies) på Sandviks og Babyverden sine siter

Til toppen av siden