Du er her: Blogger > 2011 > 2

Jesper Juul: Barn og voksne er like mye verdt!

Av: Jesper Juul

Artikkelen er hentet fra www.famlab.no

Å betrakte barn som likeverdige individer har vist seg å være både velkomment og sterkt provoserende. Å beskrive den ideelle relasjon mellom foreldre og barn, og voksne behandlere og unge klienter som likeverdige, har vakt stor angst, sinne og uenighet i noen profesjonelle miljøer, og håp og glede i andre.

Første gang professor Magne Raundalen omtalte meg som opphavsmann til et nytt moralsk paradigme i barneoppdragelse, ble jeg overrasket. Jeg hadde aldri tenkt på begrepet likeverd som moralsk. Og da jeg omkring 1980 begynte å skrive og snakke om det, var det av helt andre årsaker.

Jeg hadde da jobbet som familieterapeut i 15 år – først på behandlingshjem, siden med grupper sosialt dårlig stilte mennesker, med enslige mødre og som underviser ved Kempler Instituttet i Danmark, hvor vi møtte mange familier med svært forskjellige problemstillinger og fra alle samfunnslag.

Det som alle disse familiene hadde til felles, var at foreldrene var frustrerte over barnas adferd og over deres innbyrdes relasjon, som de voksne mente var preget av manglende lydhørhet, samarbeidsvilje, respekt og lydighet. Som de fleste av mine kolleger stod jeg med en utviklingspsykologisk tradisjon i ryggen, som knapt nevnte noe om barn og unges eksistens. En behandlingstradisjon som entydig hadde som mål å endre barn og unges sosiale adferd og en oppdragelsestradisjon som bygde på 80 prosent moral og 20 prosent kunnskap. Vi opplevde at vi med dette utgangspunktet alt for ofte kom til kort på samme måte som foreldre og pedagoger kom til kort – nemlig i rundt to tredjedeler av sakene. Ganske langsomt lærte vi oss å se bort fra en del av de eksisterende faglige og moralske sannheter. Det ga oss rom for nye måter og nye perspektiver på gamle problemstillinger.

Vi lærte at en bestemt rasjonell kvalitet mellom voksne og barn kunne forvandle destruktive relasjoner til konstruktive. Denne kvaliteten var i begynnelsen vanskelig å konkretisere og helt få tak på, fordi den så å si befant seg ”mellom linjene” – altså i den interpersonelle prosess. Dette var et tiår hvor en voldsom demokratisering av voksen-barn-relasjonen fant sted overalt i samfunnet, og hvor terminologien ofte var politisk eller hadde politiskideologiske røtter, og derfor var det ikke helt enkelt å definere denne kvaliteten psykologisk og eksistensielt – som et faglig begrep. Men etter hvert ble vi enige om at likeverdighet var både presist og anvendelig.

Det er stor forskjell på likeverdighet og likhet i min forståelse og bruk av begrepene. Som menneske har jeg den holdningen at barn og unge må få ha en stemme, og at det er en god idé for alle parter at de får stor (politisk) innflytelse og medbestemmelse i alle sammenhenger. At voksensamfunnet deler sin makt med dem. Men denne holdningen har ingenting å gjøre med min faglige erkjennelse av at likeverdighet er en kvalitativt avgjørende faktor i familiære relasjoner så vel som i profesjonelle relasjoner mellom barn og voksne.

Likeverdighet som relasjonell kvalitet har to aspekter:

1. Samme respekt for begge parters verdighet og personlige integritet.

2. At barnets spontane livsytringer, meninger, behov og ønsker tillegges samme verdi for relasjonen som den voksnes.

Jeg tror ikke vi tjener oss selv som profesjonelle hvis vi begynner å snakke om dette som en ”rettighet” i politisk eller juridisk forstand. Men vi må fastholde at dette er en nødvendig kvalitet som de voksne må ta ansvar for å manifestere hvis de ønsker fruktbare relasjoner til barn og unge – både personlig og terapeutisk. Det fins (så vidt jeg vet) ingen profesjonell tvil om at barn har behov for voksent lederskap for å kunne utvikle seg sunt eller komme ut av selvdestruktiv adferd. Likeverdigheten stiller ikke spørsmålstegn ved dette, men påpeker en bestemt kvalitet i lederskapet.

Foto: iStockPhoto
På 90-tallet kom en del ny forskning som støtter opp om vår kliniske erfaring. En stor amerikansk studie som omfattet flere tusen familier hadde som mål å undersøke hva som gjør glade og velfungerende familier nettopp glade og velfungerende. Flere faktorer ble beskrevet og selv om ikke likeverd var nevnt (begrepet er først senere kommet til på amerikansk: equal dignity), nevnes foreldrenes vilje til å ta barn på alvor, være fleksible i forhold til barns ulikhet, og evnen til å la barns ønsker og behov inngå som viktige elementer i foreldrenes beslutninger. På den terapeutiske siden kan vi naturligvis ikke konkludere med at manglende likeverd er årsaken til problemer mellom foreldre og barn, men vi kan konstatere at likeverd i praksis sjelden forekommer i problematiske relasjoner , og at implementering av denne kvaliteten stort sett alltid reduserer antallet konflikter og øker foreldrenes opplevelse av å lykkes, og barnas opplevelse av å bli tatt vare på. (Det motsatte skjer når barna får makten)

Nesten samtidig kom Daniel N. Stern, P. Fornagy med flere med deres forskning som blant annet slo fast at barns reaksjoner alltid er generelt meningsfulle. Dette både bekreftet våre erfaringer og hjalp oss til å sette ord på den altavgjørende gjensidighet mellom foreldre og barn. Det samme gjelder Løvlie-Schibbyes store verk om relasjonenes betydning, og Berit Baes disputas om ”anerkjennelse i pedagogiske relasjoner”.

Likeverdighet som konkret adferd er fortsatt noe de fleste voksne må lære, men det er vår erfaring at denne læringsprosessen går relativt fort og smertefritt, fordi effekten nesten alltid oppstår umiddelbart, og at belønningen i form av tilfredsstillende relasjoner er så stor. Det samme gjelder i de profesjonelle relasjoner. Men denne prosessen er ofte noe langsommere og vanskeligere, fordi mange fagfolks integritet står på spill.

Det største hinderet er at vi ennå ikke har vent oss til å se og beskrive subjekt-subjekt-relasjoner – vi beskriver konsekvent kun den svake parts mest overfladiske adferd eller sist tilkomne symptom. Vi tenker fremdeles mest på hva som er godt for barn i forhold til voksne. Vi mangler helt den felles terminologi som kan hjelpe oss å understreke og dokumentere at det som skaper konstruktive relasjoner per definisjon er godt for begge parter. Inntil det skjer, er likeverdighet et anvendelig begrep. Jeg ser det som nevnt ikke først og fremst som et moralsk paradigmeskifte, men heller som en etisk fordring.

Kilder: ”Fra lydighet til ansvarlighet. Pedagogisk relasjonskompetanse”, Jesper Juul og Helle Jensen, Oslo 2004 og ”Livet i familien. De viktigste verdier i samliv og barneoppdragelse”, Jesper Juul, Oslo 2005.

09.02.2011


Kommentarer:

 1. Wow, that’s a really celver way of thinking about it!
 2. R6nk6d awmhkddvydaj
 3. viagra 675 online pharmacy ultram mozilla %]]] ultram as antidepressant 638
 4. car insurance rates 230 auto insurance xul auto insurance quotes :-))) car insurance quotes >:P
 5. on line slots 29648 cheap flights eyhnvh air tickets rsq
 6. life insurance quotes 8[ online auto insurance 209571 infinity auto insurance 46204 auto insurance quotes qwisxv
 7. carinsurance 260041 no exam life insurance pjn auto insurance 74806
 8. ultram yqtqdn prednisone tablets udnh cymbalta 496415
 9. car insurance >:]] life insurance 804 home insurance florida 2229
 10. car insurance quotes 925156 nj car insurance 657659 life insurance policies =-((
 11. free car insurance quotes >:D car insurance qoutes :-D free car insurance quotes lkwhu
 12. acomplia 735 levitra 0582 pharmacy tech buy tramadol 5669
 13. generic priligy =-[[ book buy tramadol viscacha =]]] accutane generic udrsqe
 14. buy zovirax online 527 synthroid no prescription %-O ultram online unprescibed 84609
 15. term life insurance quotes tlr business insurance xeteh life insurance quotes 5341
 16. acomplia diet rimonabant smoke mrdtig on line seroquel 54070 what is prednisone used for npzhde
 17. life insurance =-]]] business insurance 8-P health insurance quotes online doh
 18. synthroid for sale 13026 buy prednisone on-line =-[
 19. zithromax >:OO viagra for woman lbzyg
 20. carinsurance qxa cheap car insurance 267261 life insurance 3912
 21. discount synthroid :PP where to buy seroquel ivdy
 22. auto insurance rates :PP american life insurance company 33090 car insurance in florida >:-)
 23. small business insurance estimate zhc health insurance 126881 home insurance 445
 24. viagra 8OOO car insurance quotes nyrpzj
 25. compare levitra viagra xlbt acomplia emotional eating >:-)))
 26. zithromax =P life insurance policies 117
 27. gambling nexium >:-]] accutane generic sylh
Legg inn en kommentar    
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering  

Jesper Juul

Om meg

Jesper Juul er familieterapeut og forfatter. Han er gift, har en voksen sønn og ett barnebarn.

Jesper har
 arbeidet med barn og unge med atferdsvansker, grupper av enslige mødre og med foreldregrupper.

Han har bygd opp Family-lab international , som nå finnes i ni europeiske land – blant annet Norge.

Jesper Juul er forfatter av bestselgeren ”Ditt kompetente barn”, som er oversatt til 13 språk og solgt i 250.000 eksemplarer.

Barnets reaksjoner er alltid kompetente, det vil si meningsfulle og uttrykksfulle.

Se flere av Jesper Juuls titler i Gobokens nettbutikk.

Les flere artikler av Jesper Juul på Famlab.no.

Har du et spørsmål til Jesper? Gå inn på Familieverden og send inn! 


Arkiv

Share/Bookmark

 


 

 


Sjefredaktør: Karine Næss Frafjord
Fagredaktør: Maren Eriksen
Journalist: Janet Molde Hollund
Forumansvarlig:Tamara Nygård

RSS-feed Aktuelt fra Babyverden.no
Kontakt: babyverden(a)sandviks.com

Babyverden.no arbeider etter Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk og følger redaktørplakaten.


tilbyr veiledning gjennom Babyverden.no og Familieverden.no, og rett bok til rett tid gjennom Goboken. Eller sagt på en annen måte: Vi hjelper barn og foreldre å utvikle seg sammen. Vi utgir også Svangerskapsboken, Spedbarnsboken og Fødselsboken som deles ut gratis til alle gravide og småbarnsforeldre i Norge.

Copyright © 2001-2015 Babyverden.no - Kopiering av materiale fra Babyverden.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. Babyverden har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.